Media no image

Amfa Bank erbjuder nu marknadens bästa räntor för att fira ett år!

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2014 10:17 CEST

– Ett år som bank firas med räntehöjning till 2,20 procents ränta från första kronan på vårt transaktionskonto.

Vi kan i kombination med factoringtjänster erbjuda våra företagskunder den service det innebär att inneha ett transaktionskonto där pengarna är rörliga hela tiden och där vi nu ger en ränta på 2,20 procent från första kronan. Vi erbjuder även marknadens högsta sparränta för privatpersoner på 2,70 procent. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

”Vi är ett av de få factoringföretag som kan erbjuda kunder pengarna direkt på ett eget företagskonto och det är med glädje vi nu dessutom erbjuder marknadens bästa räntevillkor”, säger Michael Forsman, VD Amfa Bank. 

”Vi vet att den helhetslösning vi därmed kan erbjuda hjälper framför allt företag i en expansiv fas”, fortsätter han.

Amfa Bank har funnits i över 20 år och är idag Sveriges enda bank med fakturaköp som kärnverksamhet. Factoring av typen fakturaköp är en tjänst, som hjälper företagen att omvandla kundfordringar till likvida medel. Samtidigt försvinner kredit- och valutarisk, administrationen blir mindre och nyckeltalen bättre.

Amfa Bank introducerade fakturaköp i Sverige 1993 och firar nu ettårsjubileum i den nya rollen som bank.

Att få fakturan från en bank ger säkerhet och stabilitet och uppskattas både i Sverige och internationellt.

För ytterligare information:

Jessica Forsman, pressansvarig

Tel 08-616 99 00

E-post: jessica. forsman@amfabank.se


Amfa Bank är Sveriges enda företagsbank med factoring av typen fakturaköp som kärnverksamhet. Företaget grundades 1993 och var då först med fakturaköp i Norden. Verksamheten är innovationsdriven och branschledande inom elektronisk fakturahantering. Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen och Estland. 2012 fick dåvarande Amfa Finans tillstånd att bedriva bank och den 24:e april 2013 bytte företaget namn till Amfa Bank. Läs mer på: amfabank.se

Läs vidare »
Media no image

Sveriges nya bank sätter inte kunderna i skuld

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2013 08:00 CEST

Mer än var tionde företag, vilket motsvarar cirka 2 200 företag, upplever möjligheten att få finansiering hos de traditionella bankerna har försämrats det senaste året. Det visar en färsk undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av Amfa Bank, Sveriges nya företagsbank som öppnar idag.

– När vi idag blir bank ser jag som vår främsta uppgift att hjälpa företag att förbättra sin likviditet så att de kan expandera sin verksamhet. Jag är själv entreprenör och vet vilken utmaning det är att få finansiering som ett nystartat företag, säger Michael Forsman, vd på Amfa Bank.

Både ekonomer och politiker är överens om att de flesta nya jobben kommer att skapas av små och medelstora företag. Men undersökningen ger en mörk bild av företagens möjlighet att få finansiering. Fler än var tionde företag med fler än 20 anställda upplever att de har fått svårare med sin finansiering det senaste året. Fem procent av företagen uppger dessutom att bankernas ovilja att ge kredit har hindrat tillväxt och nyanställningar.

– Det är tydligt att de traditionella finansieringsformerna inte längre räcker för tillväxtföretag. Vi tillför nu en helt ny typ av bank i företagssverige. Idag finns stora tillgångar låsta i kundfordringar. Det kapitalet frigör vi utan att företagen behöver skuldsättas, säger Michael Forsman.

Det är också påtagligt att ju mindre ett företag är desto sämre blir service och villkor hos de traditionella bankerna. Nästan var femte mindre företag retar sig på att bankerna ger en låg servicenivå. Höga avgifter och höga räntor på lån är annat som väcker missnöje hos de svenska företagen.

Amfa Bank, som öppnar idag, blir en renodlad internetbank, där kunden enkelt genomför betalningar. Bankkunderna får dessutom betalningen för en faktura direkt på kontot när Amfa Bank genomfört köpet av fakturan.

Verksamheten är huvudsakligen inriktad på företagsmarknaden, men Amfa Bank kommer även i fortsättningen att erbjuda en av marknadens bästa räntor för småsparare. Även sparkunderna får tillgång till internetbanken.

Amfa Bank hette fram till igår Amfa Finans och det var under detta namn som banktillståndet erhölls 30:e maj 2012.


Fakta om undersökningen:

Undersökningen är gjord med ekonomiansvariga på företag med 20 anställda och uppåt. 500 telefonintervjuer genomfördes mellan 15:e och 19:e april. Enligt SCB:s företagsregister fanns det 20 332 företag i Sverige med fler än 20 anställda 2012.

För mer information kontakta:

Jessica Forsman, pressansvarig Amfa Bank

jessica.forsman@amfabank.se

Tfn: 08-616 99 33

Om Amfa Bank

Amfa Bank är Sveriges enda företagsbank med factoring av typen fakturaköp som kärnverksamhet. Företaget grundades 1993 och var då först med fakturaköp i Norden. Verksamheten är innovationsdriven och branschledande inom elektronisk fakturahantering. Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen och Estland. 2012 fick dåvarande Amfa Finans tillstånd att bedriva bank och den 24:e april 2013 bytte företaget namn till Amfa Bank. Läs mer på: Amfabank.se

Mer än var tionde företag, vilket motsvarar cirka 2 200 företag, upplever möjligheten att få finansiering hos de traditionella bankerna har försämrats det senaste året. Det visar en färsk undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av Amfa Bank, Sveriges nya företagsbank som öppnar idag.

Läs vidare »
Media no image

Storbankerna bromsar tillväxten

Nyheter   •   Feb 13, 2013 16:02 CET

Publicerad: 2013-02-13 07:02, Uppdaterad: 2013-02-14 11:02

Sveriges tillväxt har bromsat in rejält och de senaste månaderna har storföretagens varsel avlöst varandra. Samtidigt har svenska tillväxtbolag allt svårare att få finansiering av storbankerna. Det är allt mer uppenbart att de traditionella bankerna helt har spelat ut sin roll för att skapa tillväxt i Sverige.

Jag har i snart 20 år jobbat uteslutande med att hjälpa företag med rörelsefinansiering och det är fullständigt klart att det aldrig har varit tuffare för ett tillväxtföretag att få traditionell bankfinansiering.

En rapport från ECB som presenterades i november visar att möjligheten att få banklån tydligt försämrats och att nästan var femte bolags största problem var tillgång till finansiering.

Utvecklingen går dessutom åt fel håll. Nu under 2013 fasas de nya reglerna för kärnkapital, enligt Basel III, i de svenska storbankerna in. Det kommer att innebära att lånekranarna för företagen stryps än mer.

Detta blev extra tydligt nu när de svenska storbankerna presenterat sina senaste kvartalssiffror. Till exempel så motiverade Swedbanks vd Michael Wolf bankens anmärkningsvärt höga utdelning med att ” kreditefterfrågan bedöms vara begränsad under överskådlig framtid”. I klartext: företagen har gett upp eftersom att de inser att de inte får lån.

Arbetslösheten är nu rekordhög och ingen förväntar sig att det kommer att vara de traditionella storföretagen som kommer att stå för de nya jobben som behövs för att bryta den negativa spiralen. Istället är det snabbväxande små och medelstora företag som kommer att skapa de nya jobben.

Många spår att en lag som reglerar betalningstider på högst 30 dagar ska bli en mirakelkur för att lösa finansieringsfrågan. Jag är inte övertygad om det. Redan 30 dagars betalningstid är tufft nog för likviditeten i ett tillväxtbolag.

Det är också ett missförstånd att det bara är jättebolagen som använder längre kredittider. Även små och medelstora företag behöver ofta ett par månaders kredittid från sina leverantörer för att klara sin egen likviditet, eftersom många har problem att få checkkredit hos storbankerna. En lagstiftning om betalningstider riskerar därför att bromsa tillväxttakten i dessa företag. Två företag måste ha rätten att bestämma om kredittiden, precis som andra villkor när det gäller leverans av tjänster och varor.

Vi på Amfa Finans har sedan starten i princip inriktat oss på en tjänst – vi köper fakturor av företag för att frigöra likviditet och möjliggöra tillväxt. Samtidigt är det många företagsledare som fortfarande går och hoppas på att storbankerna ska öppna plånboken. Under tiden vågar de inte satsa på tillväxt och nyanställningar.

Det är hög tid att se på nya finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag. Vi på Amfa Finans vill vara med att bidra till Sveriges tillväxt genom att finansiera morgondagens gasellföretag. Tiden då tillväxtföretagen bara kunde förlita sig på storbankerna för sin finansiering är över.

Michael Forsman (1 artiklar)
http://www.amfafinans.se


Intressant debattartikel idag på Newsmill av Amfa Finans VD Michael Forsman: http://www.newsmill.se/node/49147

Läs vidare »
Nqk1rt0vyh5utdhv8eb7

Amfa Finans AB är Hammarby Bandy trogna som sponsorer

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2012 08:48 CET

Media no image

Amfa Finans AB får banktillstånd

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2012 08:02 CEST

Finansinspektionen har beviljat Amfa Finans en oktroj att bedriva bankverksamhet. Syftet med att bedriva bankverksamhet är att stödja kärnverksamheten och erbjuda kunderna ännu bättre service.

Amfa Finans bedriver idag factoringverksamhet och står under Finans-inspektionens tillsyn. Amfa Finans var först med att erbjuda den svenska marknaden tjänsten factoring av typen fakturaköp (1993). Amfa Finans kommer att fortsätta med den verksamhet man bedriver idag, men avser nu att komplettera tjänsteutbudet med bland annat betalningsförmedling via generella betalsystem.


För ytterligare information kontakta:
Michael Forsman, VD, tel: 08-616 99 00
michael.forsman@amfafinans.se
www.amfafinans.se

Amfa Finans vänder sig till företag i alla storlekar och alla branscher som vill stärka likviditeten, eliminera kreditrisken, minska administrationen eller stärka balansräkningen. Amfa Finans har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland och Polen. Amfa Finans erbjuder även exportfactoring över hela världen.

Finansinspektionen har beviljat Amfa Finans en oktroj att bedriva bankverksamhet. Syftet med att bedriva bankverksamhet är att stödja kärnverksamheten och erbjuda kunderna ännu bättre service.

Läs vidare »
Media no image

Amfa Finans expanderar

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2011 14:25 CET

Amfa Finans expanderar ut i Europa och vi är nu även verksamma i två nya länder, Polen och Estland. Amfa Finans är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag och Sveriges ledande företag inom fakturaköp. Vi är marknadsledande i Sverige inom fakturaköp och har sedan några år tillbaka även funnits etablerade i Norge och Finland. Nu vidgar vi alltså våra gränser ytterligare för möjlighet till nya spännande affärer.

Självklart hjälper vi även våra kunder med utlandsfakturor. Vare sig de är fakturor utställda på utländska företag i främmande valuta, fakturor utställda på utländska företag i inhemsk valuta eller fakturor utställda på inhemska företag i främmande valuta. Vi tar, precis som med svenska fakturor över all kreditrisk och all hantering så att våra kunder istället ska kunna fokusera på att göra nya affärer.

Önskar du ytterligare information eller vill komma i kontakt med oss?

Kontakta: Jessica Forsman, Marknadsansvarig,

jessica.forsman@amfafinans.se

Amfa Finans är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag och Sveriges ledande företag inom fakturaköp. Företaget startade 1993 och var först med att erbjuda den svenska marknaden fakturaköp. Vi finns etablerade i Sverige, Norge, Finland, Polen och Estland.

Amfa finans etablerar sig i Polen och Estland.

Läs vidare »
Media no image

Amfa Finans är storsponsor till Hammarby Bandy

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2011 15:17 CET

För 8:e året är Amfa Finans med och sponsrar förra årets SM-vinnare, Hammarby Bandy. I kväll är det dags för hemmapremiär på Zinken, i Elitseriens andra omgång. Självklart är vi där för att stötta våra bandyspelare i matchen mot Villa Lidköping. Lyckligtvis kommer matchen att bli av trots problem med is och väder. Vi ser fram emot en spännande säsong och önskar Hammarby bandy lycka till!

Önskar du ytterligare information eller vill komma i kontakt med oss?

Kontakta;Jessica Forsman, Marknadsansvarig,

jessica.forsman@amfafinans.se

Amfa Finans AB är Sveriges ledande företag inom factoring/fakturaköp och vi var först med att erbjuda den svenska marknaden den tjänsten. Vi har kontor i Sverige, Norge och Finland. Amfa Finans AB är av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag.

För 8:e året är Amfa Finans med och sponsrar förra årets SM-vinnare, Hammarby Bandy.

Läs vidare »
Media no image

Amfa Finans etablerar sig i Finland

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2009 07:54 CEST

Amfa Finans expansion i Norden fortsätter. Efter en lyckosam lansering på den norska marknaden har etablering nu skett även i Finland.
- Vi har i dag öppnat portarna till vårt dotterbolag i Finland med kontor i centrala Helsingfors, säger Michael Forsman, VD på Amfa Finans AB.

Amfa Finans har anställt Siv Baumgartner som VD för den finländska verksamheten.
-  Det finns ett stort behov av Amfa Finans tjänster här i Finland, så det här kommer att bli ett inspirerande och spännande uppdrag, säger Siv Baumgartner.
Hon är Ekonomie Magister och kommer närmast från en distriktschefstjänst på Livbolaget Aktia.
- Siv har helt rätt bakgrund för att lyckas bygga och etablera Amfa Finans verksamhet i Finland. Hon är oerhört driven och kundorienterad, säger Michael Forsman

Önskar du ytterligare information eller vill komma i kontakt med vårt Finlandskontor?

Kontakta;
Siv Baumgartner, VD Finland, +358 505 205 023
siv.baumgartner@amfafinans.fi

Michael Forsman, VD, 08-616 99 01
michael.forsman@amfafinans.se

Adress:
Oy Amfa Finans Ab
c/o Intrum Justitia Oy
PB 47
Besöksadress: Hitsaajankatu 20
00811 HELSINKI
FINLAND

Amfa Finans expansion i Norden fortsätter. Efter en lyckosam lansering på den norska marknaden har etablering nu skett även i Finland.

Läs vidare »
Media no image

Det finns en lösning på likviditetsproblem

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2009 11:52 CEST

Amfa Finans AB har under våren inlett samarbeten med flera olika partners för att på bred front nå ut till företag för att möta deras likviditetsproblem. Mängder av företag har det tufft i rådande finanskris och lågkonjunktur, med följd att de får ägna alltför mycket tid åt att få betalt för sina sålda produkter eller utförda tjänster. Det innebär att företag inte kan fokusera på att utveckla sin affärsverksamhet och sin möjlighet för tillväxt.

För att avhjälpa problematiken med dålig likviditet, höga kreditrisker och den oro många företag känner, använder fler och fler företag tjänsten factoring som en finansieringsmodell. Amfa Finans ser en markant ökning av nya kunder, även i branscher man tidigare inte haft någon större efterfrågan från.

- Vi erbjuder företag en mycket snabb och effektiv kreditprocess. Genom att sälja sina fakturor får man snabbt en förbättrad likviditet och eliminering av kreditrisken. Många står nu på gränsen till vad de klarar av och då är vi den ultimata lösningen, säger Michael Forsman, VD på Amfa Finans AB.

Önskar du ytterligare information? Kontakta;
Michael Forsman, VD, tel: 08-616 99 01 / 070-585 73 57
Carina Netterlind, Marknadschef/Presskontakt, tel: 08-616 99 33 / 070-510 78 41

Amfa Finans AB har under våren inlett samarbeten med flera olika partners för att på bred front nå ut till företag för att möta deras likviditetsproblem.

Läs vidare »
Media no image

Unikt samarbete öppnar för nya försäljningskanaler

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2009 08:00 CEST

Amfa Finans AB och Intrum Justitia Sverige AB har tecknat avtal om samarbete. Avtalet innebär att Intrum Justitias svenska kunder och prospekts erbjuds Amfa Finans fakturaköpstjänst. Genom samarbetet breddar Intrum Justitia sitt kunderbjudande och Amfa Finans får en kostnadseffektiv försäljningskanal.
- Ett unikt samarbete där vi tillsammans erbjuder en mycket snabb och effektiv kreditprocess för kunderna. Att på det här sättet samarbeta för att finna nya affärsmöjligheter och försäljningskanaler och bredda bolagens erbjudanden är till gagn både för oss, Intrum Justitia och kunderna, säger Lennart Laurén, Nordisk Regionchef på Amfa Finans AB.

Intrum Justitias kunder och prospekts består huvudsakligen av företag som bedriver kreditförsäljning till företagskunder och man har länge sökt en partner för att bredda sitt kunderbjudande.
- När Amfa Finans presenterade sitt samarbets- och affärsförslag med erbjudande om fakturaköpstjänst till våra kunder för oss var det inte speciellt svårt beslut att gå vidare med utveckling av erbjudandet och samarbetet. Kompletteringen av vår produktportfölj ligger helt rätt i tiden och vi kan nu erbjuda våra kunder en tjänst som ger dem snabbt förbättrad likviditet och eliminerad risk genom att de säljer sina fakturor och snabbt får betalt, säger Björn Wide, Sälj- och Marknadschef på Intrum Justitia Sverige AB.

Önskar du ytterligare information? Kontakta;
Lennart Laurén, Regionchef Norden, Amfa Finans AB, tel: 08-616 99 00.
Björn Wide, Sälj- och Marknadschef, Intrum Justitia Sverige AB, tel: 08-616 77 00.

Amfa Finans AB och Intrum Justitia Sverige AB har tecknat avtal om samarbete. Avtalet innebär att Intrum Justitias svenska kunder och prospekts erbjuds Amfa Finans fakturaköpstjänst. Genom samarbetet breddar Intrum Justitia sitt kunderbjudande och Amfa Finans får en kostnadseffektiv försäljningskanal.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kundvårdsansvarig
  • frobbe.frovzljlxcqman@hsutamfaebbayhnk.se
  • +468616 99 00

Om Amfa Bank

Din Affärsbank

Amfa Bank är Sveriges enda företagsbank med factoring av typen fakturaköp som kärnverksamhet. Företaget grundades 1993 och var då först med fakturaköp i Norden. Verksamheten är innovationsdriven och branschledande inom elektronisk fakturahantering. 2012 fick dåvarande Amfa Finans tillstånd att bedriva bank och den 24:e april 2013 bytte företaget namn till Amfa Bank. Sedan November 2016 är Amfa Bank en del av Svea Ekonomi koncernen och har nu sitt huvudkontor i Arenastaden Solna.
Läs mer på: www.amfabank.se

Adress

  • Amfa Bank
  • Evenemangsgatan 31A
  • 169 03 Solna
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar