Skip to main content

Läkemedel mot höga blodfetter nekas subvention

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 11:04 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har avslagit Amgens ansökan om att Repatha (evolucomab) ska ingå i läkemedelsförmånerna. Repatha är en monoklonal antikropp och det första godkända läkemedlet i en ny klass av så kallade PCSK9- hämmare. Repatha är godkänt för att ges till vuxna personer som lider av höga kolesterolvärden och inte får tillräcklig effekt av statiner eller som inte tål statiner.

TLV har beslutat att Repatha inte ska ingå i högkostnadsskyddet. För patienter med höga blodfetter som inte når rekommenderade behandlingsmål med dagens behandling innebär beslutet att de inte får tillgång till en effektiv behandling inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen. 

– Jag beklagar beslutet att tillgången till en värdefull behandling för personer med stor risk att drabbas av hjärtinfarkt eller andra allvarliga händelser till följd av åderförkalkning/förfettning begränsas kraftigt. Risken är nu att tillgången till denna typ av behandling i stället blir ett ”geografiskt lotteri” beroende på var man bor och vilken läkare man har, säger Mats Eriksson, professor vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge.

Omkring 830  000 personer - knappt nio procent av befolkningen - har såpass höga kolesterolvärden att de förskrivs läkemedel för att sänka nivåerna och därmed minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom. Både arv och miljö har betydelse för kolesterolhalten i blodet och idag känner man till flera ärftliga former av hög kolesterolhalt, så kallad familjär hyperkolesterolemi (FH). Detta är en grupp som Socialstyrelsen i sina nya Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård ger mycket hög prioritet.

Vid mycket höga kolesterolvärden (över 8,0 mmol per liter) har man ofta familjär hyperkolesterolemi, FH.

– FH är en sjukdom som obehandlad förkortar livet med decennier. Den är kraftigt

underdiagnosticerad och underbehandlad. När nu denna svåra sjukdom äntligen uppmärksammats och diagnos och behandling förordas av Socialstyrelsen, så känns det förstås extra tråkigt att de svåraste fallen inte kan erbjudas den behandling de behöver inom ramen för subventionen, säger Mats Eriksson.

– Vi tycker beslutet är mycket beklagligt, särskilt som Amgen föreslagit TLV en begränsning i subventionen till de patienter som har absolut högst risk att drabbas av hjärt-kärlhändelser, säger Billie Pettersson, chef för pris- och subventionsfrågor i Norden och Baltikum, och fortsätter:

– Vi kommer att fortsätta diskussionerna med TLV och andra parter för att möjliggöra att patienterna ska få tillgång till läkemedlet.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Eriksson Svensson
, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40

Amgen strävar efter att med biologiska läkemedel frigöra nya möjligheter för patienter som lider av allvarliga sjukdomar genom att upptäcka nya viktiga signalvägar och använda dem för att utveckla, tillverka och leverera innovativa humanläkemedel. Detta arbete börjar med avancerade verktyg som humangenetik för att kartlägga sjukdomars komplexitet och för att förstå den mänskliga biologins grundläggande mekanismer.

Amgen fokuserar på områden med stora ouppfyllda medicinska behov och utnyttjar sina kunskaper om tillverkning av biologiska läkemedel för att söka lösningar som ger människor mer hälsa och möjlighet till ett väsentligt bättre liv. Sedan 1980 har Amgen varit pionjär inom biotekniken och vi har sedan dess vuxit till ett av världens ledande oberoende bioteknikföretag. Vi har nått miljontals patienter över hela världen och utvecklat en pipeline med framtida läkemedel med en enastående potential.