​Världen: Dödsstraffet under 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 02:01 CEST

Positiv utveckling bland länderna i Afrika söder som Sahara: Guinea blev land nummer 20 att avskaffa dödsstraffet, och det pågår förbättringar gällande lagstiftningen kring dödsstraffet i flera länder i regionen. Och totalt i världen så har också antalet personer som avrättats minskat något, det visar Amnesty Internationals rapport för hur dödsstraffet användes år 2017.

Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om tiggeriförbud

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 12:00 CET

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Vellinge kommuns beslut om att förbjuda tiggeri på vissa avgränsade platser är förenlig med ordningslagen. Amnesty finner beslutet förbluffande och djupt beklagligt.

​Nigeria: Regeringens misslyckande eldar på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare - nära 4000 döda på tre år

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 01:02 CET

-Minst 3641 personer har dödats mellan 2016 och 2018, de flesta under 2018.

-När säkerhetsstyrkor inte har ingripit har vissa attacker kunnat pågå under flera dagar.

-Eftersom myndigheterna inte har utrett attackerna har det i sig gett bränsle till nya angrepp.

De nigerianska myndigheternas misslyckande när det gäller att undersöka sammandrabbningar och ställa de ansvariga till svars har ytterligare spätt på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare i landet, något som resulterat i minst 3641 dödsfall de senaste tre åren och att tusentals människor fördrivits från sina hem. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

I rapporten “Harvest of Death: Three Years of Bloody Clashes Between Farmers and Herders” konstaterar Amnesty att 57% av de dokumenterade dödsfallen ägde rum under 2018. Säkerhetsstyrkor har ofta varit stationerade i närheten av där attackerna ägde rum, men trots det har de väntat länge med att ingripa. Det här gjorde att attackerna ibland kunde pågå i timmar, ibland till och med i dagar. Vid några tillfällen hade säkerhetsstyrkorna blivit varnade om att en attack var på gång men trots detta gjorde de inget för att stoppa eller förhindra dödandet, plundringen och bränderna.

- Den nigerianska regeringens agerande kan inte beskrivas på annat sätt än som gravt inkompetent. De har inte skyddat befolkningens liv och de har inte lyckats få ett stopp på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare. Myndigheternas slapphet har tillåtit en straffrihet att utvecklas och att dödandet har kunnat sprida sig över landet, säger Osai Ojigho, chef för Amnesty Nigeria.

Amnesty började kartlägga sammandrabbningar mellan jordbrukare och boskapsskötare i januari 2016. Mellan augusti 2017 och september 2018 gjordes tio researchresor till 56 byar i fem stater.

Rapporten baseras på 262 intervjuer; med utsatta, ögonvittnen, byledare, medicinsk personal, religiösa ledare samt regeringsföreträdare - bland dessa medlemmar i säkerhetsstyrkorna. 230 dokument har analyserats, bland annat medicinska journaler och rapporter från säkerhetsstyrkorna.

Bybor i alla områden som Amnesty besökte beskrev hur de förlorat allting när deras hem brändes ned och deras matförråd kördes bort av angriparna. Sedan 2016 har båda sidor i konflikten i allt högre grad försökt förstöra varandras levebröd - boskapsskötare har satt eld på gårdar och jordbrukare har stulit boskap.

- Ursprunget till konflikten har inget med religion eller etnicitet att göra, utan handlar om tillgången till land. Men på somliga platser, på grund av säkerhetsstyrkornas misslyckande, har kampen om tillgångar används som ett svepskäl för att döda och lemlästa människor på grund av etnicitet eller religionstillhörighet. Konflikten har också blivit politiserad på ett farligt sätt av några av företrädarna för den statliga regeringen genom att de använt den för att underblåsa redan befintliga spänningar mellan partier, säger Osai Ojigho.

- Myndigheterna måste undersöka varför säkerhetsstyrkorna har varit så långsamma i sitt agerande. En del i processen är att ledarskapet inom säkerhetsstyrkorna måste undersöka vilken roll enskilda befälhavare haft, och styrande i de olika drabbade delstaterna måste säkerställa en lämplig kompensation för de som fallit offer för konflikten. De nigerianska myndigheterna måste genast tillsätta en oberoende och opartisk utredning gällande alla människorättskränkningar och övergrepp som begåtts under den här konflikten - oavsett om de är utförda av statliga eller icke-statliga aktörer. Resultaten av utredningen måste offentliggöras och där det finns tillräckliga bevis måste de ansvariga ställas till rätta.

BAKGRUND:
Attacker och motattacker från jordbrukare och boskapsskötare har pågått säsongsvis i norra Nigeria i decennier, men började eskalera under 1999. Sedan 2017 har konflikterna blivit alltmer dödliga när försämrade miljömässiga förhållanden har tvingat boskapsskötare att flytta söderut för att hitta betesmark.

Minst 310 attacker har dokumenterats mellan den 5 januari 2016 och den 5 oktober 2018.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

De nigerianska myndigheternas misslyckande när det gäller att undersöka sammandrabbningar och ställa de ansvariga till svars har ytterligare spätt på konflikten mellan jordbrukare och boskapsskötare i landet, något som resulterat i minst 3641 dödsfall de senaste tre åren och att tusentals människor fördrivits från sina hem. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

Läs vidare »

Irak: Islamiska statens (IS) förstörelse av jordbruk utgör krigsbrott

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 01:02 CET

Förutom krigsbrott och brott mot mänskligheten i form av bland annat mord, våldtäkter och slaveri har den väpnade grupp som kallar sig “ Islamiska staten” (IS) begått krigsbrott och brott mot mänskligheten mot minoritetsgruppen yazidierna när de saboterat bevattningsbrunnar och förstört jordbruksområden, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

​Världen: Kvinnors kamp för rättigheter i fokus under 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 01:00 CET

Under 2018 har kvinnliga aktivister gått i täten i kampen för mänskliga rättigheter. Det konstaterar Amnesty International när organisationen i dag presenterar sin tillbakablick på året som gått gällande situationen för mänskliga rättigheter i världen.

Sydsudan: Vuxna och barn riskerar att dömas till döden.

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 01:02 CET

Sedan Sydsudan blev självständigt år 2011 har det i år genomförs fler avrättningar än någonsin i landet. Sju personer, däribland ett barn, har hittills avrättats under 2018, säger Amnesty International i en ny rapport.

Amnesty fruktar att ytterligare 135 personer som är dömda till döden kan komma att avrättas då de under året har flyttats till två fängelser som är kända för att avrättningar äger rum där.

- Det är oerhört oroväckande att världens yngsta nation använder sig av en förlegad och inhuman metod och avrättar människor, även barn, samtidigt som resten av världen går emot att avskaffa denna avskyvärda form av bestraffning, säger Joan Nyanyuki, chef för Östafrika på Amnesty International.

- Sydsudans president måste sluta skriva under avrättningsordrar och få ett slut på uppenbara människorättskränkningar.

Amnesty har fastställt att minst 342 människor sitter i dödscell i Sydsudan, vilket är mer än dubbelt så många som år 2011.

Bakgrund
I Sydsudan tillåter strafflagen användning av dödsstraff för mord; att bära falsk vittnesbörd som resulterar i att en oskyldig person avrättas eller att på samma sätt använda sig av fabricerade bevis eller använda sig av bevis som är kända för att vara falska; terrorism (plundring, uppror eller sabotage) som resulterar i dödsfall; grov narkotikahandel och förräderi.

Hängning är den avrättningsmetod som används. Innan en person som har blivit dömd till döden kan avrättas måste landets Högsta domstol och presidenten styrka dödsdomen.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Rapporten finns bifogad som pdf.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Sedan Sydsudan blev självständigt år 2011 har det i år genomförs fler avrättningar än någonsin i landet. Sju personer, däribland ett barn, har hittills avrättats under 2018, säger Amnesty International i en ny rapport.

Läs vidare »

​Iran: 30 år efter massavrättningarna i iranska fängelser - ett pågående brott mot mänskligheten

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 11:20 CET

Genom att inte berätta vad som hänt de tusentals oppositionella som utsattes för påtvingade försvinnanden och som blev avrättade i hemlighet i fängelser för 30 år sedan fortsätter iranska myndigheter att begå brott mot mänskligheten, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Sverige: Amnesty ställer krav på polisen

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 15:05 CET

Amnesty International välkomnar uttalanden från Citypolisens ledning om att polisen inte ska köra bort personer som sitter och tigger om de inte faktiskt utgör en ordningsstörning. Amnesty välkomnar också ett kommande utbildningsinitiativ inom polisen för att tydliggöra hur ordningslagen och polislagen ska tolkas i förhållande till människor som tigger.

- Vi anser dock att tydliggöranden också måste komma från rikspolischefen till hela polismyndigheten, och att mänskliga rättigheter och icke-diskriminering måste vara centrala element i alla utbildningar. Det är också viktigt att polisen i den här typen av satsningar även lyssnar till dem de handlar om - i det här fallet utsatta EU-medborgare. Det är en grupp som många talar om, men få talar med, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

I förra veckan presenterade Amnesty en ny rapport som visade hur svenska myndigheter på alla nivåer duckar från sitt ansvar när det gäller utsatta EU-medborgare i Sverige, de flesta av dem romer. Rapporten beskriver hur människor hamnar i ett socialt och juridiskt limbo, utan tillgång till tak över huvudet, rent vatten eller toaletter.

I rapporten framgår det också att polisen i vissa distrikt i Stockholm för bort personer som tigger, även när inget tyder på att de har hindrat framkomlighet, blockerat ingångar eller uppträtt provocerande.

De som blir bortkörda körs ibland till platser i utkanten av Stockholm. Många förstår varken svenska eller engelska, och har inte råd med kollektivtrafik. Flera har angett att det tagit dem timmar att ta sig tillbaka. Särskilt allvarligt är att denna typ av kränkande behandling tycks ha diskriminerande inslag och främst drabba kvinnor i traditionellt romska kläder.

Stockholmspolisen har tidigare bekräftat för Amnesty att de i vissa fall avlägsnar människor som tigger, och att de gör det som en del av sin trygghetsskapande verksamhet. Inte i någon av de andra fem kommuner som ingår i Amnestys utredning har personer rapporterat liknande polisbemötande.

Efter att rapporten släppts har Amnesty fått indikationer på att Stockholmspolisen har lyssnat på kritiken och uttalat att de ska se över sin praxis, något som Amnesty välkomnar, enligt Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

- Men för att det ska bli verklighet måste dels rikspolischefen tydliggöra hur ordningslagen och polislagen ska tolkas i förhållande till människor som tigger, och dels måste utbildning av poliser genomföras - utbildning som bygger på förståelse för mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Amnesty har därför lanserat en kampanj där organisationen uppmanar rikspolischef Anders Thornberg att tydliggöra att svensk polis i hela landet ska arbeta utifrån principen om alla människors lika värde och skydda, inte trakassera, grupper i utsatthet.

- Vi kommer att fortsätta uppmana rikspolischef Anders Thornberg att klargöra rättsläget i hela landet och att betona polisens ansvar att värna utsatta och diskriminerade grupper. Vi följer utvecklingen i Stockholm så att polisens förhållningssätt till människor som tigger ändras inte bara i ord utan också i praktiken, säger Anna Lindenfors.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Amnesty International välkomnar uttalanden från Citypolisens ledning om att polisen inte ska köra bort personer som sitter och tigger om de inte faktiskt utgör en ordningsstörning. Amnesty välkomnar också ett kommande utbildningsinitiativ inom polisen för att tydliggöra hur ordningslagen och polislagen ska tolkas i förhållande till människor som tigger.

Läs vidare »

​Sverige: Regeringen måste ta sitt ansvar för romer och andra utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 05:01 CET

Svenska myndigheter på alla nivåer duckar för ansvaret när det gäller utsatta EU-medborgare i Sverige, de flesta av dem romer. Det visar en ny rapport från Amnesty International. I rapporten framgår att människor hamnar i ett socialt och juridiskt limbo, utan tillgång till tak över huvudet, rent vatten eller toaletter.

Papua Nya Guinea: Ledare måste samarbeta för att rädda liv på ön Manus

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 18:02 CET

Förvar av flyktingar och asylsökande på obestämd tid i Papua Nya Guinea (PNG) leder till ökade självmordsförsök och självskador, det konstaterar Amnesty International tillsammans med Refugee Council of Australia (RCOA) i en ny rapport idag.

I rapporten Until when? The forgotten men on Manus Island beskriver RCOA och Amnesty hur traumatiserade flyktingar har drabbats hårt av Australiens senaste nedskärningar när det gäller sjukvård och psykologiskt stöd och av de fortsatta hot som de tvingas utstå.

- Den förvärrade hälso- och säkerhetskrisen på ön Manus visar att Australiens system med avlägset belägna läger har misslyckats. Tre personer har redan begått självmord, och de två senaste månaderna har minst fem personer försökt begå självmord, däribland en man som svalde rakblad och nagelsaxar, säger Claire Mallinson, generalsekreterare för Amnesty Australien.

-Tack vare internationella påtryckningar har den australiensiska regeringen sett till att några barn från de avlägset belägna lägren i Nauru fått komma till Australien för medicinsk vård, men den besvärliga situationen för männen på Manus är lika akut. Australien måste omedelbart arbeta tillsammans med PNG och andra länder i regionen för att finna hållbara lösningar, bland annat att stoppa systemet med en “off shore-lösning” och påskynda att flyktingar kan vidarebosättas i ett tredje land.

Amnesty och RCOA uppmanar Australiens regering att omgående se till att både människor med allvarliga fysiska och psykiska sjukdomar samt de vars säkerhet inte kan garanteras blir vidarebosatta i antingen i Australien eller i ett tredje land.

Bakgrund
Det senaste året har den australiensiska regeringen halverat antalet anställda som ska vara tillgängliga för flyktingar och asylsökande i PNG. De har också upphört med tortyr- och traumavård.

Den nya rapporten beskriver hur extremt svårt det är för flyktingar att få tillgång till sjukvård i PNG. Idag finns det bara en liten klinik som ska betjäna de närmare 600 flyktingar och asylsökande som finns på Manus. Det lokala sjukhuset är kraftigt underbemannat, har inga tolkar och ofta ingen ambulans tillgänglig.

Det finns inte heller ett tillräckligt skydd för flyktingar och personer som söker asyl när det gäller hot, och flera människor är rädda för att lämna det ställe där de bor eller för att röra sig fritt. Under året som gått har en flykting blivit knivhuggen upprepade gånger under ett rån, två berusade personer har utdelat dödshot till personer som befann sig i ett så kallat “transit-center” och en man har blivit attackerad två gånger, ena gången med en machete och andra gången under ett rån.

Läs mer om situationen på Manus och Nauru här: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/australia-healthcare-rollbacks-put-refugee-lives-and-health-at-risk/  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/manus-island-australia-abandons-refugees-to-a-life-of-uncertainty-and-peril/

Läs hela pressmeddelandet på amnesty.org.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Förvar av flyktingar och asylsökande på obestämd tid i Papua Nya Guinea (PNG) leder till ökade självmordsförsök och självskador, det konstaterar Amnesty International tillsammans med Refugee Council of Australia (RCOA) i en ny rapport idag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På Amnestys svenska... Visa mer

Om Amnesty International Sverige

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Adress

  • Amnesty International Sverige
  • Alsnögatan 11, Box 4719
  • 116 92 Stockholm
  • Vår hemsida