Skip to main content

Taggar

Ami Hedenborg har 20 års erfarenhet som journalist, bland annat från TV4, SR och SVT. På... Visa mer

  • Sakkunnig kvinnors rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter
  • katarinaurnc.berabhbgehed@tzamnesty.se
  • +46 (0)31 701 81 81
  • +46 (0)70 461 95 46
Katarina Bergehed är statsvetare och sakkunnig inom området kvinnors rättigheter och... Visa mer

  • Sakkunnig diskrimineringsfrågor
  • johanna.westeson@amnesty.se
  • +46 (0)72 382 12 29
  • +46 (0)8 729 02 00
Johanna Westeson är jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty International,... Visa mer

Madelaine Seidlitz är jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och... Visa mer

Anna Lindenfors har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och... Visa mer

Kathleen McCaughey är jurist och sakkunnig inom området... Visa mer