Skip to main content

Madelaine Seidlitz

Flykting, migration och folkrätt

Kontaktperson

Madelaine Seidlitz är jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor och migration samt med folkrättsfrågor kopplade till bland annat terrorism, tortyr, internationell straffrätt och medborgerliga och politiska rättigheter. Madelaine Seidlitz har tidigare bland annat arbetat som ombud och offentligt biträde, däribland för ensamkommande barn samt verkat inom organisationer som Internationella Juristkommissionen och Svenska Flyktingrådet. Madelaine Seidlitz arbetar sedan många år med utbildning i asylrätt, migrationsrätt och mänskliga rättigheter och är författare samt medförfattare till böcker om den internationella flyktingrätten och asylrättslig prövning.