Skip to main content

Amerika: Regeringar låter vinstintresse gå före ursprungsfolkens rättigheter

Nyhet   •   Aug 09, 2012 14:35 CEST

Över hela de amerikanska kontinenterna prioriterar regeringar ekonomisk vinst framför den fysiska och kulturella överlevnaden för tusentals ursprungsfolk. Det säger Amnesty i en ny rapport, publicerad med anledning av den internationella dagen för världens ursprungsfolk som firas den 9 augusti. 

I rapporten beskrivs hur regeringar har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att konsultera med ursprungsfolken om utvecklingsprojekt som exempelvis motorvägsbyggen, oljeledningar, dammbyggen och gruvor på eller nära urfolkens traditionella områden. 

- Stater är skyldiga att konsultera ursprungsbefolkningar på den tidigaste fasen av alla beslutsprocesser som påverkar dem. Att strunta i den skyldigheten skapar bara ett klimat av bristande tillit och polarisering, vilket kan leda till social oro och konflikt, sade Mariano Machain på Amnesty. 

Till de tillkortakommanden hos regeringarna som har dokumenterats i Amnestys rapport hör bland annat brist på transparens och uppriktighet, hot och ogrundade anklagelser riktade mot de ledare som problematiserar projekten, samt ett misslyckande såväl i fråga om att kontrollera företagens agerande som att bidra med skadestånd till redan drabbade grupper.  

I Ecuador till exempel tog ursprungsbefolkningen Sarayaku, som riskerade att förlora en del av sitt land till ett oljeprojekt utan att först ha blivit konsulterade, fallet till den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. Förra månaden kom domstolen fram till att Ecuador var skyldigt att utföra en konsultation tillsammans med Sarayakufolket där man i enlighet med deras kulturella sedvänjor skulle ha som mål att komma fram till konsensus innan man satte igång några nya projekt som kan påverka deras områden. Domstolsbeslutet har blivit ett prejudikat för andra länder på den amerikanska kontinenten.  
- Regeringen har meddelat att de kommer dela informationen med oss, och att informationsinsamlingsprocessen kommer att mynna ut i en konsultation. Men rätten till konsultation och frivilligt, informerat samtycke är någonting annat enligt internationell standard. Till att börja med kan konsultationen bara komma till stånd om de tar oss på allvar, respekterar våra rättigheter och i fortsättningen agerar med ärlighet och transparens, sade en av Sarayakuledarna, Patricia Gualinga, till Amnesty. 

I länder tvärs över de amerikanska kontinenterna har regeringar underlåtit att kontrollera industrier som sysslar med utvinning av naturresurser, också då dessa påverkar ursprungsbefolkningar. 

Sedan 2003 har det Kanadabaserade företaget Goldcorp Inc drivit en gruva i San Marcosområdet i Guatemala. Enligt den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter bor minst 18 grupper tillhörande Mayafolket i det område som direkt eller indirekt har påverkats av gruvan. Medlemmarna i folkgruppen har rapporterat att gruvan påverkat deras liv negativt på många sätt; från föroreningar, till oenighet inom familjer och trakasserier av dem som är kritiska till projektet. 

Invånarna har också klagat på avsaknaden av någon meningsfull konsultation kring projektet. Så här uttrycker sig Carmen Mejía, en kvinna tillhörande urspungsbefolkningen från San Miguel Ixtahuacán: "Företaget började med sin verksamhet här på ett olagligt sätt, de ljög för oss. För de konsulterade aldrig oss, de berättade aldrig för oss (...) att det här skulle ha (...) så många negativa konsekvenser, (...)att det skulle leda till så mycket konflikt". 

- Ekonomisk utveckling kan leda till att de mänskliga rättigheterna respekteras. Men ekonomisk utveckling ska inte eftersträvas på bekostnad av ursprungsfolkens mänskliga rättigheter, sade Mariano Machain. 

Amnesty uppmanar alla stater på de amerikanska kontinenterna till att vidta konkreta åtgärder för att göra rätten till konsultation och frivilligt, informerat samtycke till verklighet för ursprungsbefolkningarna, och för att ytterligare kränkningar av ursprungsbefolkningarnas mänskliga rättigheter ska undvikas.

Bifogade filer

PDF-dokument