Skip to main content

​CAR: Muslimer tvingas överge sin religion

Nyhet   •   Jul 31, 2015 01:00 CEST

Muslimer som återvänder till områden i västra Centralafrikanska republiken (CAR) efter den etniska rensningen tvingas att överge sin religion, säger Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten ”Erased identity: Muslims in ethnically cleansed areas of the Central African Republic” visar att muslimer som återvänt hem till västra CAR, efter massakern och tvångsförflyttningarna 2014, förtrycks av den väpnade anti-Balakamilisen från att öppet utöva eller manifestera sin tro. Vissa har under dödshot tvingats att konvertera till kristendom.

- Efter att ha tvingat tiotusentals muslimer på flykt från västra CAR har anti-Balakamilisen förtryckt hundratals muslimers religiösa identitet. I områden där FN:s fredsbevarande styrkor fortfarande lyser med sin frånvaro angrips muslimer utan rättsliga påföljder, säger Joanne Mariner, på Amnesty International.

En 23-årig tidigare muslimsk man i Sangha-Mbaéré berättar för Amnesty International:

- Vi hade inget annat val än att gå med i katolska kyrkan. Anti-Balakamilisen svor på att de skulle döda oss om vi inte gjorde det.

- Förnyade ansträngningar måste till för att skydda muslimer under hot i västra CAR, säger Joanne Mariner.

Amnesty International fann att religionsfriheten saknas för de muslimer som bor utanför de områden i västra CAR som skyddas av FN:s fredsbevarande styrkor. Att be böner är förbjudet, att bära traditionell muslimsk klädsel är förbjudet och det är otillåtet att återuppbygga de omkring 400 moskéer som har förstörts i landet. På andra platser i CAR, som Bangui och Carnot, har enbart ett fåtal moskéer återuppbyggts.

- Det är olagligt för oss att be. Vi måste gömma oss och be ensamma i all hast. Kollektiva fredagsböner är omöjliga.

Amnesty International uppmanar CAR:s regering, FN:s sändebud i Centralafrikanska republiken och det internationella samfundet att stötta muslimernas ansträngningar för att återintegreras i städer och byar runtom västra CAR samt att förstärka närvaron för fredsbevarande styrkor för att kunna skydda samhällen från anti-Balakamiliser.

- Många av de tiotusentals muslimska flyktingarna som har fördrivits ut ur landet 2014 kommer en dag att vilja återvända hem. Men de väntar på att kunna göra det på ett säkert och hållbart sätt. Ödet för de muslimer som har försökt återintegreras i städer och byar i västra CAR kan avgöra huruvida andra känner att de kan göra detsamma. Deras trygghet, deras religionsfrihet och andra rättigheter måste skyddas.

Bakgrund

I maj 2015, besökte Amnesty tolv städer och byar i västra CAR där muslimer bodde utan skydd från FN, liksom flera städer där muslimer bodde i skyddade enklaver. Rapporten bygger på intervjuer med fler än 85 personer som i huvudsak är muslimer som bor i dessa områden. Intervjuerna fungerar som komplement till information som samlades in under ett forskningsuppdrag i landet under 2014.

Fler än 30 000 muslimer i CAR bor i en fåtal områden som skyddas av FN:s fredsbevarare, som vanligen kallas för enklaver. Ytterligare tiotusentals lever som flyktingar i grannländer och andra bor i områden som kontrolleras av före detta Seleka-rebeller i nordöstra CAR. Amnesty Internationals utredning har fokuserat på situationen för de hundratals muslimer som har försökt återvända till områden utanför dessa skyddsenklaver.

Läs rapporten här