Skip to main content

Centralafrikanska republiken: FN-trupp nödvändig för att förhindra masslakt

Nyhet   •   Dec 02, 2013 01:22 CET


FN:s säkerhetsråd måste snarast fatta beslut om att skicka en fredsbevarande styrka till Centralafrikanska republiken, för att skydda civilbefolkningen från det våld och kaos som råder i landet, säger Amnesty International.

Den kommande veckan förväntas säkerhetsrådet ge trupper från Frankrike och Afrikanska unionen ett inledande mandat att stävja såväl säkerhetsstyrkor som väpnade grupper som är ansvariga för våldsspiralen av övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Enligt Amnestys bedömning kan det vara nödvändigt med en FN-styrka med mandat att använda våld för komma tillrätta med den nuvarande krisen.

- Beslutet kommer att få konsekvenser för ett helt landet, det handlar om liv eller död. Om inte säkerhetsrådet agerar nu för att hejda den fasansfulla våldsspiralen i Centralafrikanska republiken, kommer ansvaret att vila tungt på världssamfundet i många år framöver, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

- Säkerhetsrådet måste kräva att FN:s generalsekreterare omedelbart inleder förberedelserna för en fredsbevarande styrka med ett robust mandat, i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan, för att skydda civila inklusive internflyktingar. Trupper måste ha de resurser som krävs för att stoppa de pågående övergreppen och tygla såväl väpnade grupper som säkerhetsstyrkor som agerat utan kontroll det senaste året. 

Amnestys uppmaning kommer samtidigt som Frankrike börjat sända 800 - 1 000 ytterligare soldater som förstärkning till de 2 600 soldater som Afrikanska unionen redan har på plats.

Centralafrikanska unionen har alltmer fallit sönder i laglöshet sedan Selekakoalitionen med väpnade grupper avsatte president François Bozizé och tog makten i mars i år.
 
Amnesty publicerade en rapport den 29 oktober som dokumenterade allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp i landet. Tiotusentals har drivits på flykt inom landet, mord och utomrättsliga avrättningar, omfattande våldtäkter och former av våld mot kvinnor och unga flickor begås med total straffrihet av såväl säkerhetsstyrkorna som de väpnade grupperna. En Amnestydelegation som besökte grannlandet Tchad i november, intervjuade människor som flytt från Centralafrikanska republiken till flyktingläger på andra sidan gränsen.

Säkerhetsrådet bör agera nu för att FN ska bistå Afrikanska unionens styrkor och förstärkningarna från Frankrike och andra länder.

- Människorna i Centralafrikanska republiken kan inte vänta en dag till. De stirrar ner i avgrunden och en omfattande masslakt av civila hotar, säger Salil Shetty.

Övergångsåtgärder måste vidtas for att stävja våldet. I väntan på att en fullvärdig FN-stryka kan vara på plats måste världssamfundet ge sitt stöd till förslaget från FN:s generalsekreterare om att tillfälligt omplacera FN-styrkor i fredsbevarande missioner från närliggande länder.

Det fredsbevarande uppdraget måste ha ett starkt mandat gällande mänskliga rättigheter, se till att civilbefolkningen ges skydd och ha ett starkt fokus och expertis vad gäller sexuellt och annat könsbaserat våld mot kvinnor.

Säkerhetsrådet väntas också fatta beslut om ett internationellt vapenembargo mot Centralafrikanska republiken. Då det finns en betydande risk att ett ytterligare inflöde av vapen kommer att leda till ännu fler brott mot mänskliga rättigheter bör det vapenhandelsavtal ATT, som FN beslutat om, tillämpas av de 115 stater som undertecknat det.