Skip to main content

Centralafrikanska republiken: Krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Bangui

Nyhet   •   Dec 19, 2013 12:03 CET

Efter att ett utredningsteam varit på plats i Centralafrikanska republiken under två veckor, kan Amnesty konstatera att krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begås i landet. 

Amnesty uppmanar FN att omedelbart skicka fredsbevarande styrkor till Centralafrikanska republiken med mandat att skydda civila och med de resurser som krävs för att stoppa övergreppen i landet. 

- Vår utredning i Centralafrikanska republiken under de senaste två veckorna lämnar inga tvivel kring att krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begås av alla sidor i konflikten, säger Christian Mukosa, Amnesty Internationals Centralafrikaexpert. 

- Övergreppen inkluderar utomrättsliga avrättningar, stympningar, avsiktlig förstörelse av moskéer och andra religiösa byggnader och tvångsförflyttningar av enorma mängder människor. 

Amnestys delegation har dokumenterat de övergrepp som pågått i landet sedan våldsamheterna utbröt den 5 december i huvudstaden Bangui, efter en attack av milisgruppen anti-Balaka.

I vissa områden gick anti-Balaka från dörr till dörr och dödade omkring 60 muslimska män. Under de två följande dagarna utförde regeringsstyrkor vedergällningsattacker mot kristna och dödade närmare 1 000 människor och plundrade systematiskt civilas hem. 

Under de följande dagarna efter att våldet utbröt i Bangui, fortsatte övergreppen i en rasande fart.

Civila dödas varje dag, trots att franska och afrikanska militärstyrkor finns på plats i syfte att skydda civilbefolkningen. Vissa av offren har skjutits till döds; andra har dödats av ilska folkmassor beväpnade med machetes; andra har stenats till döds.

Den totala avsaknaden av rättvisa och ansvarsutkrävande för dessa brott har lett till en våldsspiral och till fördjupat hat och misstro mellan folkgrupper i landet. Totalt har 614 000 människor tvångsförflyttats, 189 000 bara i Bangui - en fjärdedel av stadens befolkning. 

- Det fortsatta våldet, förstörelsen av egendom och tvångsförflyttningarna av befolkningen i Bangui orsakar en enorm ilska, fientlighet och misstro, säger Christian Mukosa.

Skyddet av bostadsområden måste prioriteras så att människor kan återvända till sina hem och leva normala liv, utan rädsla för hämndaktioner och attacker.

En avväpningsprocess måste följas av effektiva skyddsåtgärder, särskilt i riskområden som PK5-, Miskine- och Kombattantområdena. 

En av de mest oroande faktorerna i den rådande situationen är de alltmer utsuddade linjerna mellan väpnade grupper och civila. I flera fall har det funnits svårigheter att identifiera de ansvariga för dödliga attacker - men det är tydligt att många civila förespråkar våldsamma hämndattacker och att vissa själva deltar i dem.

Afrikanska Unionen (AU) har lovat att skicka upp till 6 000 soldater i en ny fredsbevarande styrka, vars mandat träder ikraft den 19 december. 

Amnesty uppmanar även FN att påskynda inrättandet av en utredningskommission som ska utreda krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och människorättskränkningar som begås i landet.

- Det är viktigt att fastställa vem som bär ansvaret för övergreppen och att sätta stopp för straffriheten som råder i landet, säger Christian Mukosa. 

Enligt uppgifter till Amnesty har ledare för milisgrupper varit direkt inblandade i attacker. De ansvariga måste ställas inför rätta.

- Det internationella samfundet har en viktig roll när det gäller att omedelbart skicka fredsbevarande styrkor med tillräckliga resurser för att förhindra ett allt värre blodbad. 

Bifogade filer

PDF-dokument