Skip to main content

Sierra Leone/Liberia: Domen mot Charles Taylor visar att ingen står över lagen

Nyhet   •   Apr 26, 2012 16:26 CEST


Den fällande domen mot Charles Taylor, i specialdomstolen för Sierra Leone, skickar en tydlig signal till världens ledare att ingen är immun mot rättvisan. Domstolens utslag är ett steg på vägen mot rättvisa för offren, men den är bara toppen på ett isberg och mer måste göras, säger Amnesty International. 

Domstolen har bara haft jurisdiktion att utreda och åtala de personer som ansågs vara ytterst ansvariga för övergreppen, förutom Charles Taylor har ytterligare tolv personer åtalats. Tre av dem har avlidit och en är fortfarande på fri fot. Tusentals andra misstänkta har varken ställts inför rätta i Haag eller i de nationella domstolarna i Sierra Leone. 

- Tusentals personer som är misstänkta för utomrättsliga avrättningar, våldtäkt och annat sexuellt våld, stympningar och användandet av barnsoldater under den väpnade konflikten i Sierra Leone har aldrig utretts, än mindre åtalats, säger Brima Abdulai Sheriff, chef för Amnesty International i Sierra Leone.
- Dessutom har endast en bråkdel av offren fått något skadestånd, trots att detta ingår som en del i både fredsöverenskommelsen i Loméavtalet och i Sannings-och försoningskommissionens tydliga rekommendationer. 

En överlevare som fått båda armarna avhuggna berättar: "Det finns inga planer på att kompensera offren. Vi har i åratal krävt att domstolen ska ta upp frågan om kompensation men offren  tigger på gatorna för sin överlevnad". 

Den särskilda domstolen för Sierra Leone, som har sitt säte i Haag i Nederländerna av säkerhetsskäl, fann Taylor skyldig på elva åtalspunkter gällande brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under konflikten i landet mellan 1996 och 2002. Taylors fall var det sista att bli prövat i specialdomstolen för Sierra Leone. Tidigare har åtta personer dömts. 

Dagens dom mot Charles Taylor är också en påminnelse om de brott som begicks i hans hemland Liberia. De politiska och juridiska hindren för att ställa förövare till svars i Sierra Leone har sin motsvarighet i Liberia med den straffrihet som råder där. Under det 14 år långa inbördeskriget i Liberia, då Charles Taylor först var ledare för en av de väpnade grupperna och sedan blev landets president, begick alla parter i konflikten mycket allvarliga brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Sannings.och försoningskommissionen i Liberia har rekommenderat att en särskild krigsförbrytartribunal upprättas, men detta har ännu inte skett. 

- Bristen på rättvisa för inbördeskrigets offer i Liberia är chockerande. Liberias nuvarande regering måste sätta stopp för straffriheten genom att införa en lagstiftning som gör det möjligt att utreda och åtala misstänkta förövare, säger Amnesty.