Skip to main content

Egypten: Hårda regler för frivilligorganisationer

Nyhet   •   Feb 22, 2013 12:26 CET

Nya regler som förbjuder egyptiska frivilligorganisationer att ha kontakt med internationella organisationer, utan tillstånd från egyptiska säkerhetsorgan, är en kraftig försämring för föreningsfriheten i landet, säger Amnesty International.

I ett brev till den egytiska organisationen för mänskliga rättigheter har Egyptens ministerium för sociala frågor framfört att ingen egyptisk organisation har rätt att bedriva någon form av samarbete med "internationella enheter" utan tillstånd. I brevet hänvisar man till att instruktionerna kommer från premiärministern.

Enligt brevet, som Amnesty fått tillgång till, är beskrivningen av internationella enheter mycket vag, men sannolikt omfattar den såväl FN-organ som internationella människorättsorganisationer.

- Frivilligorganisationer i Egypten har redan idag mycket hårda restriktioner, men denna nya instruktion är verkligen ett nytt lågvattenmärke. Det är en oroande indikator på vad som väntar människorättsgrupper i regeringens nya lagstiftning, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanöstern-.och Nordafrikaavdelning.

Under nuvarande lagstiftning finns det många hinder för frivilligorganisationer. Det finns restriktioner gällande möjligheten att bli registrerad och att ta emot bidrag från utlandet. De utkast till nya lagar, som Amnesty fått ta del av, skärper restriktionerna ytterligare. I vissa fall kommer det att kraftig begränsa möjligheterna för organisationer att genomföra utredningar och andra viktiga aktiviteter och även begränsa möjligheterna till finansiering.

- Vi fruktar att detta är ännu ett försök från myndigheterna att driva igenom en lagstiftning i syfte att kväva det civila samhället för att få tyst på kritiken.

Sedan 25 januari-revolutionen för två år sedan har de egyptiska myndigheterna slagit ner på internationella organisationer och människorättsgrupper. I juli 2011 inleddes en utredning om utländsk finansiering. En aldrig tidigare skådad serie räder mot både lokala grupper och internationella organisationer genomfördes i december samma år.

Räderna ledde till att 43 anställda vid internationella organisationer åtalades och ställdes inför rätta, för att ha arbetat utan officiell registrering och för att ha tagit emot utländska bidrag utan tillstånd. Amnesty har protesterat mot åtalet och krävt att det ska dras tillbaka.

- De egyptiska myndigheterna måste sluta använda oberoende organisationer som syndabockar för allt det onda i Egypten. Att förbjuda kontakter med internationella organisationer är en tillbakagång till praxis under Mubarak, vilket den nuvarande president hade lovat bryta med. Vi uppmanar de egyptiska myndigheterna att se till att lagar som reglerar icke-statliga organisationers arbete lever upp till internationella rättsnormer; respekterar rätten till yttrandefrihet och föreningsfrihet, samt grundar sig på transparent samråd med människorättsorganisationer och andra frivilligorganisationer, säger Hassiba Hadj Sahraoui.