Skip to main content

Egypten: Tid för försiktighet och återhållsamhet

Nyhet   •   Jul 04, 2013 10:49 CEST

Efter avsättandet av president Mursi uppmanar nu Amnesty International egyptiska säkerhetsstyrkor, inklusive armén, att göra allt som står i deras makt för att skydda de mänskliga rättigheterna och säkerheten för alla i Egypten, oavsett politisk tillhörighet.

De väpnade styrkorna och polisen i Egypten har gjort sig skyldiga till flera människorättskränkningar, vilket inte får upprepas. Armén meddelande att de kommer att ta itu med alla typer av våld med sin "yttersta styrka och bestämdhet".

- Vid den här osäkra tiden med stora spänningar och när konstitutionen har upphävts är det viktigare än någonsin att även militären efterföljer Egyptens åtagande under internationella människorättslagar, säger Salil Shetty, generalsekreterare på Amnesty International.

- Det har redan varit ett hårt slag mot yttrandefriheten, när flera Mursivänliga tv-kanaler stängdes ned och de anställda ska ha gripits direkt efter att presidenten avsattes. Det finns en risk för hämndattacker mot Murisanhägnare, samtidigt som vi ser en oroande trend med våldsamma mobbar och sexuella övergrepp mot kvinnor. Därför är detta verkligen en tid för extrem försiktighet.

- Ingen ska straffas för att de fredligt använder sig av sin rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet. Alla som grips ska åtalas skyndsamt för ett brott eller släppas. Och säkerhetsstyrkorna måste avhålla sig från att använda onödigt och överdrivet våld, säger Salil Shetty.

Amnesty International har folk på plats i Egypten som observerar och följer situationen.