Skip to main content

El Salvador: Det totala abortförbudet måste hävas

Nyhet   •   Jun 05, 2013 13:03 CEST

Alla har rätt till livsavgörande läkarvård. Det gäller även abort om det är nödvändigt, säger Amnesty International efter att de salvadoranska myndigheterna väntat i veckor innan de agerade för att rädda livet på en allvarligt sjuk gravid kvinna.

“Beatriz” liv svävar inte längre i fara efter att El Salvadors regering till slut gick med på kejsarsnitt för att rädda hennes liv som hotats av ett icke livsdugligt foster och allvarlig sjukdom.

Fallet Beatriz har engagerat aktivister över hela världen. Hon tvingades lida i flera veckor medan domstolar och tjänstemän diskuterade om hon skulle få behandling eller inte.

- Vi hoppas att Beatriz snart återhämtar sig efter denna upprörande och onödigt utdragna upplevelse. Vi vill också tydligt markera att ingen kvinna eller flicka ska behöva uppleva den typ av diskriminering och grymma behandling som Beatriz fick genomlida när hon kämpade för sitt liv och nekades livsnödvändig sjukvård, säger Esther Major, Amnestys El Salvadorexpert.

Regeringen i El Salvador måste stoppa det totala abortförbudet och se till att landets lagstiftning motsvarar internationella människorättsnormer.

Den här motbjudande situationen borde aldrig ha fått uppstå. Det var en otänkbar grymhet från den salvadoranska regeringens sida att leka med hennes liv och hälsa på detta sätt. I mer än två månader fick Beatriz lida i ovissheten om att hon skulle överleva ytterligare en dag av graviditeten och tvingas driva en kampanj för att rädda sitt eget liv. Vi står ödmjuka inför hennes mod mot denna grymhet, säger Major.

Beatriz var inte ensam i sin kamp. Tillsammans med organisationen Agrupación Ciudadana, som arbetat outtröttligt å hennes vägnar, krävde hundratusentals människor över hela världen, bland annat genom Amnestys kampanj, att hennes mänskliga rättigheter skulle respekteras.

Bakgrund

Beatriz håller för närvarande på att återhämta sig på sjukhus. Hon är 22 år gammal och redan mor till en liten son. Hon lider av flera allvarliga sjukdomar bland annat SLE och njurproblem, vilket innebär att hon, enligt läkare, riskerat att dö om hon hade tvingats föda det svårt skadade fostret. Men de vågade inte behandla henne eftersom landet har ett totalförbud mot abort.

Liksom läkarna hade förutspått dog fostret några timmar efter födseln, det saknade stora delar av huvudet och hjärnan.