Skip to main content

EU måste sätta press på Bahrain för att frige samvetsfångar

Nyhet   •   Jul 01, 2013 15:35 CEST

Idag träffas representanter för EU och gulfstaterna i Bahrain för sitt årliga ministermöte. Amnesty International uppmanar EU att officiellt kräva att samvetsfångar genast släpps. Mötet hålls bara några kilometer från det fängelse där samvetsfångar, som framträdande oppositionsledare och människorättsaktivister, sitter fängslade.

EU har förbundit säg att ta upp människorättsproblem vid alla bilaterala möten. Trots det finns kränkningar mot mänskliga rättigheter inte med på agendan vid dagens möte.

- Bahrain är uppslukad i en människorättskris. Oppositionen fängslas, demonstranter förtrycks, tortyr är utbrett och straffriheten frodas. Ändå föredrar de bahrainska myndigheterna att investera i public relations än att ta tag i sina urusla prestationer när det gäller mänskliga rättigheter, säger Nicolas Beger på Amnestys EU-kontor.

- Det vore olyckligt för många bahrainare om representanter för EU besöker landet och inte officiellt kräver att samvetsfångar släpps. EU kan inte låtsas som om ingenting har hänt utan borde ta det här tillfället akt att sätta press på Bahrains myndigheter gällande mänskliga rättigheter.

Minst 20 samvetsfångar sitter fortfarande fängslade i Bahrain två år efter att den fredliga demonstrationen mot regeringen brutalt slogs ned. Minst 13 oppositionsledare sitter fängslade, bland dem Shaikh Hassan Meshaima, Shaikh Abdelwahab Hussain, Dr Abdeljalil al-Singace, Abdulhadi Al-Khawaja, Ebrahim Sharif och Mahdi Abu Deeb. Även den välkände människorättsförsvararen Nabeel Rajab sitter fängslad. Mohammad Habib al- Miqdad, som har svensk-bahrainskt medborgarskap, är också en av de fängslade. Vissa av dem har fått livstidsstraff enbart på grund av att de har uppmanat till fredliga protester mot regeringen, även via sociala medier.

Många av samvetsfångarna ska ha torterats under de första veckorna efter fängslandet. Vissa har nekats ordentlig läkarvård och besök av sina familjer och advokater på grund av deras vägran att bära fängelsekläder, vilket de ser som ett sätt att erkänna skuld.

De som utför människorättsbrott förblir i stor utsträckning ostraffade och straffriheten är utbredd i landet. Av 96 officiella utredningar av tortyr och dödsfall för demonstranter och fängslande vid 2011 års protester, har 46 lagts ned på grund av brist på bevis eller på grund av att dödsfallet anses ha skett genom "lagligt självförsvar".

Ingen bahrainsk säkerhets- eller arméofficer av högre rang har ställts inför rätta. Bara några få av lägre rang har åtalats, varav de flesta fick obetydliga straff och släpptes fria under pågående överklagan.

Regeringen påstår regelbundet att de "fortfarande genomgår stora reformer". Förra april ställde de dock in ett planerat besök av FN:s tortyrexpert för andra gången. Den bahrainska människorättsministern försvarade beslutet med att påstå att besöket potentiellt kunde påverka den pågående politiska dialogen negativt. Vid det senaste mötet för FN:s råd för mänskliga rättigheter kritiserade 43 länder fortsatta människorättsbrott i Bahrain.