Skip to main content

Haiti: Igen politisk vilja att ställa förre diktatorn inför rätta

Nyhet   •   Jan 15, 2014 14:05 CET


Bristande politisk vilja och oacceptabla fördröjningar av rättegången innebär att Haitis tidigare "livstidspresident" Jean- Claude Duvalier kommer undan rätttvisan för brott mot mänskliga rättigheter, säger Amnesty International och Human Rights Watch i ett gemensamt uttalande den 15 januari.
 
För tre år sedan återupptog myndigheterna brottmålet mot den förre haitiske diktatorn, strax efter att han den 16 januari 2011 återvänt till landet efter 25 år i exil i Frankrike. Han riskerade åtal för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, som korruption och mord och tortyr av politiska motståndare. Men rättsprocessen har stannat upp.

- De haitiska myndigheterna verkar inte ha för avsikt att utreda människorättsbrotten under Duvaliers regim, säger Javier Zúñiga från Amnesty International.

- Rättsprocessen har gått i stå vilket innebär att offren för hans skräckvälde förvägras rätten till sanning, rättvisa och gottgörelse, för att spä på förnedringen fortsätter Duvalier att främträda i officiella sammanhang, ofta på inbjudan av den haitiska regeringen

Duvialier, även känd som "Baby-Doc" ärvde makten från sin far, diktatorn Francois Duvalier. Baby-Doc styrde Haiti mellan 1971-1986. Under hans år vid makten präglades landet av grova och systematiska brott mot mänskliga rättigheter. Hundratals politiska fångar hölls i fängelser som kallades "dödens triangel", däribland det ökända Fort Dimanche, många av fångarna dog på grund av de svåra förhållandena i fängelserna eller utsattes för utomrättsliga avrättningar. Regimen stängde ner oberoende tidningar och radiostationer, journalister misshandlades, vissa utsattes för tortyr, fängslades och många tvingades lämna landet.
 
Duvalier anklagas också för att ha förskingrat mellan 300-800 miljoner dollar under sin tid som president.

I januari 2012 slog en undersökningsdomare fast att Duvalier skulle ställas inför rätta för förskingring av allmänna medel, men att preskriptionstiden hade löpt ut för de brott mot mänskliga rättigheter  som han anklagades. Såväl Duvalier som offer för människorättskränkningar överklagade beslutet.
Den 28 februari 2013 framträdde Duvalier i en appellationsdomstol i huvudstaden Port-au-Prince för att vittna om brott som påstods ha begåtts under hans regeringstid.

- I ett land där straffrihet för grova människorättsbrott länge varit en norm, gav detta en strimma av hopp till offren och deras familjer, säger Reed Brody, talesperson för Human Rights Watch. 

Mellan mars och maj 2013 hördes åtta vittnen, trots invändningar från Duvaliers advokater, som lämnat in en överklagan för att försöka hindra offren från att vittna. Offren bemöttes också fientligt av åklagaren som verkade ha lierat sig med Duvaliers försvarsadvokater.  Vittnesförhören avslutades i maj och sedan dess har inget hänt. Flera källor har berättat för Amnesty och Human Rights Watch att domstolen väntar på ett "procedurbeslut.

- Duvalier och hans milis Tonton Macoutes är ansvariga för att tusentals torterades och dödades och att hundratusentals haitier tvingades fly och gå i exil. Duvaliers offer ska inte behöva vänta och hoppas på en rättvisa som aldrig kommer, säger Reed Brody.

Duvalier har deltagit i flera offentliga sammanhang, nu senast den 1 januari i år då han var med på en ceremoni som firade självständighetsdagen. Den tidigare presidenten som kom till makten efter en militärkupp 1988, Prosper Avril, en nära allierad till Duvalier deltog också i ceremonin. Landets nuvarande president, Michel Martelly, försvarade  Duvaliers och Avrils närvaro med att det var för att främja nationell försoning.

- Men det kan inte bli någon nationell försoning utan rättvisa, sanning och gottgörelse. För många är detta bara ett magstarkt försök från de haitiska myndigheterna att ge den förre diktatorn upprättelse och ses som en grov förolämpning av de tusentals offren för Duvaliers styre, säger Javier Zúñiga.

Läs Amnestys rapport om brotten mot mänskliga rättigheter i Haiti under Jean-Claude Duvaliers år vid makten.


You cannot kill the truth: The case against Jean-Claude Duvalier