Skip to main content

Indien Ny sexualbrottsförordning har stora brister

Nyhet   •   Feb 13, 2013 17:43 CET

I ett gemensamt uttalande från Amnesty International och Human Rights Watch uppmanar organisationerna Indiens parlament att avslå alternativt kräva omfattande tillägg till regeringens nya förordning gällande sexualbrott. Lagen har stora brister och kommer inte att ge kvinnor det skydd de har rätt till enligt internationell rätt, menar organisationerna.

Som reaktion på de starka protesterna efter den oerhört grymma gängvåldtäkten i New Delhi, vilken ledde till att kvinnan avled, tillsatte den indiska regeringen en kommitté ledd av den tidigare chefsdomaren i högsta domstolen, J.S. Verma.

Dessvärre saknar den nya förordningen, som undertecknades av Indiens premärminister den 3 februari, flera av de viktigaste rekommendationerna från Vermakommittén. Bland annat bibehålls den immunitet som i praktiken placerar polis och säkerhetsstyrkor över lagen, så att de inte kan åtalas ens för allvarliga sexuella övergrepp. Enda möjligheten till ansvarsutkrävande är om regeringsorgan beslutar om åtal, vilket mycket sällan sker. Vermakommittén ansåg att denna immunitet skulle tas bort.

Förordningen innehåller också ålderdomliga och diskriminerande begrepp som definierar brott som "förolämpningar"  eller "angrepp på kvinnors blyghet"  i stället för att rubricera sexuella övergrepp som brott mot kvinnors rätt till kroppslig integritet.

- Med den nya förordningen reformeras visserligen äntligen Indiens sexualbrottslagstiftning från kolonialtiden, men det förslag som nu presenteras har allvarliga brister vad gäller grundläggande skydd av mänskliga rättigheter och möjlighet till upprättelse för offren. Parlamentet bör kräva en lag som också behandlar dessa frågor, säger Meenakshi Ganguly, Sydasienchef på Human Rights Watch.

Förordningen bibehåller även artikel 377 i strafflagen som kriminaliserar samkönat sex mellan vuxna. Detta trots att en domstol i New Delhi redan 2009 fastställde att detta bröt mot den konstitutionella rätten till jämlikhet, icke-diskriminering och rätten till ett liv med värdighet och integritet.

Med tanke på de allvarliga bristerna i den nya förordningen uppmanar Amnesty International och Human Rights Watch det indiska parlamentet att rösta nej till förordningen i dess nuvarande form och att den indiska regeringen reviderar tillägget till strafflagen.

- I stället för att släppa igenom en djupt bristfällig förordning bör parlamentet inleda meningsfulla konsultationer med det civila samhället och se till att den nya lagen lever upp till internationella normer, säger G. Ananthapadmanabhan, chef för Amnesty i Indien.