Skip to main content

Indien - tonåringar frigivna

Nyhet   •   Feb 03, 2017 16:57 CET

Tonåringarna Rayees Ahmad Mir och Waheed Ahmed Gojree har släppts ur häkte sedan en domstol i Jammu och Kashmir ogiltigförklarat deras häktningsorder.

Rayees Ahmad Mir, 16 år, greps den 16 september 2016 i Baramulladistriktet efter att han påstods ha kastat sten mot säkerhetsstyrkorna vid fyra tillfällen. För att förhindra hans frigivning gav en tjänsteman två dagar senare order om att Rayees skulle kvarhållas enligt PSA, en lag om administrativt frihetsberövande. Rayees fördes till Kot Bhalwalfängelset i Jammu, cirka 300 km från hans hem. PSA förbjuder uttryckligen fängslandet av personer under 18 år. En domstol upphävde häktningsbeslutet och Rayees frigavs mot borgen den 20 december 2016.

Waheed Ahmed Gojree, även han 16 år, greps med samma anklagelse i Kupwara-distriktet den 18 augusti 2016. Den 31 december 2016 upphävdes häktningsbeslut och han släpptes mot borgen den 3 januari 2017.

Läs mer om deras fall och Amnestys arbete med detta här: