Skip to main content

Iran - Hamid Ahmadis avrättning stoppad!

Nyhet   •   Feb 15, 2017 13:36 CET

Amnesty har informerats om att avrättningen av Hamid Ahmadi stoppats. Enligt uppgift har myndigheterna har meddelat hans familj att de inte har några planer på att avrätta honom. Ett intensivt kampanjarbete från Amnesty och andra aktörer kan ha bidragit till beslutet. Amnesty kommer att fortsätta följa utvecklingen för att säkerställa att myndigheterna står vid sitt ord.

Hamid Ahmadi var bara 17 år när han i maj 2008 greps efter att ha kontaktat polisen för att rapportera om en annan ung man som knivhuggits till döds under ett slagsmål, som Hamdi Ahmadi sa att han själv inte spelat en aktiv roll i. Han ställdes inför rätta i provinsdomstolen i Gilan och dömdes till döden i augusti 2009 efter en inkorrekt rättegång. Domstolen baserade domen på “bekännelser” som tvingats fram vid polisförhör utan närvaro av advokat. En högre instans upphävde domen i november samma år då det uppstått tvivel om vittnenas trovärdighet och återsände fallet till provinsdomstolen. Vid den nya rättegången tog Hamid Ahmadi tillbaka sina “bekännelser” och uppgav att de tvingats fram under tortyr på polisstationen. Domstolen tog ingen hänsyn till detta utan dömde honom åter till döden baserat på “bekännelserna” och indicier och domen fastställdes i november 2010 av Högsta domstolen. Mellan maj 2014 och februari 2015 begärde Hamid Ahmadi två gånger att Högsta domstolen skulle upphäva straffet och bevilja honom en ny rättegång. Vid ena tillfället hade ett vittne dragit tillbaka sitt vittnesmål och vid det andra hade ett nytt vittne framträtt. Båda gångerna avslogs hans begäran.

Hamid Ahmadi som nu är 26 år har fem gånger stått inför att avrättas och utsatts för ångesten att i isoleringscell vänta på sin död.

Läs mer här.