Skip to main content

Iran: Ökat förtryck mot iranska studenter

Nyhet   •   Sep 25, 2012 17:25 CEST

Under de senaste veckorna har dussintals studenter i Iran blivit förhörda eller gripits godtyckligt. Detta pekar på att iranska myndigheter har skärpt tillslagen mot studenter, säger Amnesty.

Flera universitet har förbjudit vissa studenter att fortsätta sina studier och kvinnor har bannlysts från vissa ämnen. I extrema fall har studenter även blivit gripna för att ha begått påstådda tidigare brott, som i många fall handlar om att de på ett fredligt sätt använt sin rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet. Måltavlorna för dessa kränkningar har framför allt varit studentaktivister eller personer som tillhör religiösa minoriteter.

- Irans myndigheter måste stoppa detta förtryck mot universitetsstudenter. De har skapat en miljö av fruktan. Genom att förbjuda studenter att studera vidare på grund av kön, religion eller fredlig aktivism bryter iranska myndigheter mot sina skyldigheter att följa internationell rätt, säger Ann Harrison, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Universiteten använder ofta en diskriminerande metod som innebär att studenterna tilldelas "stjärnor", som märks i studentens personakt. Får man reda på att en student varit delaktig i aktiviteter som "bryter mot universitetets regler", som till exempel fredliga politiska eller människorättsaktiviteter, så tilldelas studenten ett visst antal stjärnor. Får en student exempelvis tre "stjärnor" innebär det att han/hon inte får fortsätta sina studier.  

Sedan augusti har Amnesty dokumenterat flera fall där iranska myndigheter har fängslat studenter eller förbjudit dem att fortsätta sina studier.

Den 2 september 2012 började Soroush Sabet avtjäna ett tvåårigt fängelsestraff för att han deltagit i en studentdemonstration 2007. En annan student, Leva Khanjani som tillhör de förföljda religiösa minoritetsfolket Bahai, förbjöds gå vidare till högre utbildning på grund av sin tro. I december 2009 deltog hon därför i en fredlig demonstration mot iranska myndigheter. Det resulterade i att hon sattes i fängelse den 25 augusti 2012.

Amnesty poängterar att det finns en överhängande risk att många fler studenter drabbas av liknande kränkningar och uppmanar därför iranska myndigheter och universitetsledningar att stoppa dessa diskrimineringar.  

- Iranska myndigheter måste förstå att studenter - i hela Iran - har rätt att yttra sina åsikter på ett fredligt sätt, tillsammans eller i föreningar, och att demonstrera, vilket inkluderar rätten att få uttrycka kritik mot regeringen. Alla studenter som spärrats in som samvetsfångar måste genast släppas, säger Harrison. 

Läs mer