Skip to main content

Iran: Omvandla dödsstraff för alkoholintag

Nyhet   •   Jul 04, 2012 11:45 CEST

Två män som dömdes till döden för att ha blivit påkomna med att dricka alkohol för tredje gången får inte avrättas, säger Amnesty International.

De båda männen, som myndigheterna inte har namngett, har tidigare straffats med 80 piskrapp för alkoholkonsumtion.

- Vi motsätter oss dödsstraffet i alla former och utan undantag. Dessutom kan alkoholkonsumtion knappast räknas som ett av "de mest allvarliga brotten", säger Ann Harrison, vice chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

- Det är beklagligt att de iranska myndigheterna inte tog chansen att upprätthålla deras internationella åtagande gällande mänskliga rättigheter vid den senaste översynen av brottsbalken. Piskrapp och dödsstraff för alkoholkonsumtion borde ha tagits bort, fortsätter hon.

Trots de hårda straffen för alkoholproduktion och konsumtion är det lätt att få tag på alkohol på den svarta marknaden. Dödsstraff för alkohol är relativt ovanligt i Iran, men desto vanligare vid drogbrott, särskilt smuggling av droger.

Efter Kina är Iran det land som genomför flest avrättningar i världen och majoriteten av avrättningar i landet gäller drogrelaterade brott.

Enligt internationell standard är det förbjudet med dödsstraff förutom vid "brott med uppsåt att döda och som resulterar i förlust av människoliv".

Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla former eftersom det kränker rätten till liv och är det mest grymma, omänskliga och förnedrande straffet. Dessutom strider det mot den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.

- Iran måste upphöra med att använda sig av dödsstraff vid påstådda drog- och alkoholbrott, som ett första steg mot att helt avskaffa dödsstraffet, säger Ann Harrison.