Skip to main content

Iran - samvetsfången Homa Hoodfar frigiven!

Nyhet   •   Sep 28, 2016 14:45 CEST

Antropologiprofessorn Hoda Hoodfar

Amnesty International välkomnar frigivningen av Dr Homa Hoodfar, professor i antropologi vid Concordia University i Kanada, efter mer än tre och en halv månad av godtyckligt frihetsberövande. Dr Homa Hoodfar greps den 6 juni i Teheran och har hållits i isoleringshäkte under större delen av tiden i Evinfängelset. Trots allvarliga hälsoproblem har hon nekats tillgång till specialiserad sjukvård.

Amnesty International anser att Dr Homa Hoodfar var en samvetsfånge då hon fängslades på grundlösa säkerhetsrelaterade anklagelser som uteslutande var baserade på hennes arbete om kvinnors rättigheter. Dr Hoodfar har under flera decennier forskat och undervisat om utveckling, kultur, kön och valpolitik, och skrivit flera böcker i ämnena. Hon har också varit involverad i ett internationellt feministisk nätverk som kallas Kvinnor som lever under muslimska lagar (WLUML) och har arbetat med olika projekt som avser att främja jämställdhet, rättvisa och kvinnors rättigheter i muslimska sammanhang.

De iranska myndigheterna hade sagt att hennes arbete med WLUML för att främja feminism och kvinnors jämlikhet i muslimska länder och öka kvinnors rätt att bestämma över sin kropp syftade till att “störa den allmänna ordningen" och för att "driva på sociala och kulturella förändringar som i slutänden kan bana marken ... för ett mjukt störtande (av regimen) ".

Amnesty International har uppmärksammat fallet med flera aktioner och tusentals människor runt om i världen, även i Sverige, har vädjat för Dr Homa Hoodfars frigivning.