Skip to main content

Iran: Stoppa avrättningen av två män efter tv-sänt "erkännande"

Nyhet   •   Maj 21, 2014 13:48 CEST

Två medlemmar av minoriteten ahwaziaraber tvingades att "erkänna" i en tv-sändning och planeras avrättas den 22 maj. Detta är ett hån mot allt vad rättvisa heter och avrättningarna måste stoppas, säger Amnesty International.

Ali Chebieshat och Sayed Khaled Mousawi dömdes till döden den 9 september 2013 av en revolutionsdomstol för "fiendskap mot Gud". De tvingades sedan att "erkänna" i tv att de var skyldiga till att ha sprängt en naturgasledning nära deras hemby. Företaget som äger gasledningen har själva erkänt att explosionen var en olycka.
 
- Den fruktansvärda berättelsen om Ali Chebieshat och Sayed Khaled Mousawi visar hur bristfälligt rättssystemet i Iran är. Människor tvingas rutinmässigt "erkänna" brott de inte begått och genomgår sedan mycket orättvisa rättegångar innan de förs till galgen, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

- Iranska myndigheter kränker hela den juridiska rättsordningen. Åtalade anses inte vara oskyldiga fram tills dess att dom har fallit, de får inte en rättvis rättegång och i vissa fall får de inte ens veta att de dömts till döden.

Männen greps i november 2012 och hölls isolerade hos underrättelsetjänsten utan någon kontakt med omvärlden i över sju månader. De sägs ha torterats och behandlats illa. I rätten förnekade de alla anklagelser och deras påstående om att de torterats har inte utretts. 

I mitten av 2013 lät tjänstemän på underrättelsetjänsten familjerna träffa männen i en moskée i byn Jarieh. När familjerna kom fram fick de veta att om de gick med på att filmas samtidigt som de två männen erkände skulle myndigheterna överväga att mildra straffet. 

I mars 2014 utsattes männen för ett påtvingat försvinnande och de fördes till okänd ort. Familjerna fick ingen information om Ali Chebieshat och Sayed Khaled Mousawi förrän de fick beskedet att högsta domstolen fastställt männens dödsstraff och planerat deras avrättning.

Trots att att iransk lag säger att dödsdömda personers advokater ska få 48 timmars varning innan avrättningen har Ali Chebieshat och Sayed Khaled Mousawi inte haft någon kontakt med omvärlden sedan mars och advokaternas begäran om information har avslagits.

Ali Chebieshat och Sayed Khaled Mousawi är aktivister som arbetat för ahwaziarabernas kulturella rättigheter och rätt till sitt språk. Ahwaziaraberna är en minoritet som främst bor i den oljerika sydvästra delen av Iran. De är marginaliserade och diskriminerade i tillgången till utbildning, arbete, bostäder, politiskt deltagande och kulturella rättigheter.