Skip to main content

Israel: Hungerstrejkande palestinska fångar måste behandlas humant

Nyhet   •   Aug 10, 2012 14:54 CEST

De israeliska myndigheterna måste utreda anklagelserna om att två palestinska fångar, som hungerstrejkar i protest mot det administrativa förvar de hålls i, har misshandlats under tiden som frihetsberövade, säger Amnesty i ett uttalande. 

Hassan Safadi och Samer al-Barq har hungerstrejkat sedan den 21 juni respektive 22 maj. Oberoende läkarundersökningar som genomfördes förra veckan kom fram till att de båda männen var svaga och riskerar att dö om hungerstrejken fortsätter. Trots att de knappt kan stå på benen och använder rullstolar för att ta sig fram, har vakter vid upprepade tillfällen slagit och verbalt misshandlat dem under tiden i det israeliska fängelsets medicinska avdelning i de centrala delarna av staden Ramleh. 

Hassan Safadis hälsa försämrades den 6 augusti och han förflyttades då till Assaf Harofeh-sjukhuset. Där hålls han fortfarande fängslad till sängen med hjälp av fotbojor, trots att detta innebär förnedrande behandling som är förbjuden enligt folkrätten.   

- De israeliska myndigheterna måste frige Hassan Safadi, Samer al-Barq och alla andra fångar som befinner sig i administrativt förvar, såvida de inte omgående åtalas för brottsliga handlingar i lagens mening och ställs inför rätta i enlighet med internationella normer för korrekt rättegång, sade Ann Harrison, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. 

Ann Harrison tillade också att myndigheterna måste utreda anklagelserna om att Hassan Safadi och Samer al-Barq har misshandlats under tiden som frihetsberövade, att de garanterar att fångarna behandlas humant, samt att de inte straffas på något sätt för hungerstrejken.  

Fångarna kan hållas i så kallat administrativt förvar, vilket innebär frihetsberövande efter beslut av annan myndighet än domstol eller domare, under perioder på upp till sex månader utan åtal eller rättegång. Dessa perioder kan sedan förnyas på obestämd tid. Israel har använt metoden mot sina medborgare sedan 1948 och tusentals palestinier från ockuperade områden har utsatts för metoden sedan 1967. 

Hassan Safadi har varit frihetsberövad sedan den 29 juni 2011. Han avslutade en tidigare 70 dagar lång hungerstrejk i maj. När beslutet om administrativt förvar, som hade gått ut i juni, sedan förnyades med ytterligare sex månader återupptog han hungerstrejken den 21 juni.  

Samer al-Barq har hållits i administrativt förvar sedan 2010. Han avslutade en hungerstrejk efter 50 dagar i mitten av maj 2012, men återupptog den bara några dagar senare då beslutet om frihetsberövande förlängdes med ytterligare tre månader. 

Fångar som sitter i administrativt förvar har, i likhet med många andra palestinska fångar, utsatts för övergrepp såsom tortyr och misshandel under förhör, samt grym och förnedrande behandling, i vissa fall som straff för hungerstrejker och andra protester. Dessutom är fångar i administrativa förvar och deras familjer tvungna att leva med osäkerheten att inte veta hur länge de kommer vara frihetsberövade och med orättvisan att inte veta exakt varför de hålls fängslade. 

I likhet med andra palestinska fångar i israeliska fängsliga förvar har de också förbjudits att ta emot besök från familjemedlemmar och utsatts för tvångsförflyttning eller landsförvisning, samt blivit placerade i isoleringsceller. Bruket av de här metoderna strider mot Israels internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter. 

Efter en uppgörelse med de israeliska myndigheterna avslutades den 14 maj en stor hungerstrejk där omkring 2000 palestinska fångar deltog i en protest mot de dåliga fängelseförhållandena. Trots medierapportering om att Israel hade gått med på att inte förnya besluten om administrativt förvar för de fångar som redan hölls frihetsberövade, såvida inte betydande ny information framkommit, har de israeliska myndigheterna fortsatt att såväl förnya som utfärda nya beslut. 

I slutet av juni 2012 hölls minst 285 palestinska fångar i administrativt förvar, bland annat medlemmar av det palestinska lagstiftande rådet (Palestinian Legislative Council, PLC). Även människorättsaktivister som Walid Hanatsheh och minst fyra journalister hörde också till de som var frihetsberövade utan rättslig prövning. 

I rapporten Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel, som utkom i juni 2012, dokumenterade Amnesty övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i samband med administrativa förvar i Israel.