Skip to main content

Israel och de ockuperade områdena: Rättvisa en bristvara i administrativt förvar

Nyhet   •   Jun 06, 2012 02:01 CEST

En rapport den 6 juni kräver Amnesty International att Israel antingen släpper alla fångar som under lång tid hållits i administrativt förvar, utan vare sig åtal eller rättegång, eller snarast ställer dem inför rätta i en korrekt rättsprocess.

Rapporten "Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel" dokumenterar Amnesty hur den gamla kvarlevan, med administrativt förvar, lever kvar sedan britterna kontrollerade området. Personer hålls i förvar på obestämd tid utan rättslig prövning.

Likt många andra palestinska fångar har de som hålls i administrativt förvar utsatts för misshandel och tortyr under förhör och även andra övergrepp under tiden i fängelse, ibland som en bestraffning för hungerstrejker eller andra protester. Många placeras i isoleringscell under långa perioder och de tillåts inte ta emot besök från familjen. Personer som släppts har inte fått återvända till sina hem utan deporterats till andra områden eller även till andra länder.

De som frihetsberövats och deras familjer lever med ovissheten att varken veta vad de anklagas för eller hur länge fångenskapen kommer att pågå. 

- Amnesty har i decennier drivit kravet att Israel ska upphöra med administrativa frihetsberövanden och antingen släppa dessa fångar eller åtala dem för internationellt erkända brott och ge dem en korrekt rättegång, säger Ann Harrison, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern-och Nordafrikaavdelning.

I slutet av april månad  hölls minst 308 palestinier i administrativt förvar, bland dem 24 medlemmar av PLC, det Palestinska lagstiftande rådet, flera människorättsförsvarare och åtminstone fyra journalister, dessutom flera studenter och universitetsanställda.

Den långvariga hungerstrejk som Khader Adnan och Hana Shalabi genomförde tidigare under året ledde till att världssamfundet åter fick upp ögonen för frågan om administrativt förvar. Deras protest ledde till att mer än 2 000 palestinska fångar följde deras exempel och inledde en hungerstrejk den 17 april.

Efter medling av Egypten avbröt de flesta fångar protesten den 14 maj. Den palestinske fotbollsspelaren, Mahmoud al-Sarsak, har dock fortsatt den hungerstrejk han inledde i mars 2012, efter att ha suttit fängslad i nästan tre år utan åtal eller rättegång, och har nu passerat 70 dygn. Hans tillstånd sägs vara mycket kritiskt.

Enligt medlingsöverenskommelsen skulle Israel häva isolering för 19 fångar som suttit i isoleringscell i över tio år. Förbudet mot familjebesök för fångar från Gaza skulle också hävas.

Trots påståenden i medier om att Israel hade gått med på att släppa fångar som suttit av sin tid i administrativt förvar har minst 30 fångar fått förlängd påföljd och besöksprogrammet för familjemedlemmar från Gaza har ännu inte inletts. 

- De israeliska myndigheterna har en skyldighet att skydda befolkningen i såväl Israel som i de ockuperade palestinska områdena, men det måste ske med respekt för de mänskliga rättigheterna. Israel har använt systemet med administrativt förvar - som är tänkt som en exceptionell åtgärd mot personer som utgör ett extremt och omedelbart hot mot säkerheten - för att kränka fångars rättigheter under årtionden. Det är en kvarleva som borde förpassas till historien.

Israel är inte ensamt om att använda den form av fängslande. Amnesty driver även kampanjer mot andra länder som har liknande system, till exempel Sri Lanka, Egypten, Kina och Indien.