Skip to main content

Israel: Tiden knapp för hungerstrejkande fånge

Nyhet   •   Okt 19, 2012 15:57 CEST

Den 14 oktober återupptog den palestinske fången Samer al-Barq sin hungerstrejk i protest mot att de israeliska myndigheterna brutit sitt löfte att överföra honom till Egypten. Hälsotillståndet för al-Barq är nu oerhört kritiskt eftersom det bara har gått tre veckor sedan han avslutade en fyra månader lång hungerstrejk.

Den 11 oktober fick hans familj besöka honom för första gången på ett år. Al-Barq sa då att han tänkte återuppta sin strejk i protest mot hans frihetsberövande utan åtal eller rättegång och att myndigheterna inte har gett honom den medicinska vård han behöver. Han berättade också att han tänker fortsätta sin hungerstrejk om han inte ställs inför rätta eller släpps fri och får återvända till sin hemstad Jayyus på Västbanken. Familjen sa att han verkade ha förlorat ungefär hälften av sin kroppsvikt och att han lider av svåra magsmärtor.

Samer al-Barq har sedan 2010 hållits i administrativt förvar, vilket innebär att han blivit frihetsberövad utan rättslig prövning. Han avslutade en tidigare hungerstrejk i mitten av maj 2012, men återupptog den bara några dagar senare då beslutet om frihetsberövande förlängdes med ytterligare tre månader. När den tiden hade gått förlängdes det administrativa förvaret på nytt. Under al-Barqs andra hungerstrejk förflyttades han till ett sjukhus där han hölls fången med hjälp av fotbojor. Al-Barq har också rapporterat till advokater att han vid flera tillfällen har blivit slagen och förnedrad av fängelsevakter. 
 
Den israeliska fångvården (IPS) har gång på gång nekat organisationen Läkare för mänskliga rättigheter i Israel (PHR) att besöka al-Barq och andra hungerstrejkande i administrativt förvar. Trots al-Barqs kritiska hälsotillstånd förflyttades han den 10 oktober från IPS-sjukhuset i Ramleh till Hadarim-fängelset. Den 18 oktober behandlades hans överklagan i högsta domstolen, men inget nytt beslut togs.
En jurist från PHR besökte al-Barq den 17 oktober och rapporterade då att tiden är knapp, al-Barq är svagare än någonsin. I nuläget vet man inte om han fortfarande dricker vatten eller inte.
 
Amnesty uppmanar israeliska myndigheter att frige Samer al-Barq, Hassan Safadi och alla andra fångar som befinner sig i administrativt förvar, såvida de inte omgående åtalas för ett brott i lagens mening och ställs inför rätta i enlighet med internationella normer för korrekta rättegångar. Myndigheter måste även kunna garantera att fångar som befinner sig i administrativt förvar får tillgång till den specialiserade sjukvård de behöver. Övergrepp som tortyr, misshandel och annan förnedrande behandling får absolut inte förekomma.  

Efter en uppgörelse med de israeliska myndigheterna avslutades den 14 maj en stor hungerstrejk där omkring 2 000 palestinska fångar deltog, i protest mot de dåliga fängelseförhållandena.Trots medierapportering om att Israel hade gått med på att inte förnya besluten om administrativt förvar för de fångar som redan hölls frihetsberövade, såvida inte betydande ny information framkommit, har de israeliska myndigheterna fortsatt att såväl förnya samt utfärda nya beslut.

Den 31 augusti 2012 fanns det 212 administrativa fångar, en del har släppts "fria" om de gått med på att lämna de ockuperade palestinska områdena. Bruket av landsförvisning strider mot Israels internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter. 
 Läs mer i rapporten Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel