Skip to main content

Jemen: Barn hungerstrejkar i fängelset efter att minderårig dömts till döden

Nyhet   •   Feb 01, 2013 15:43 CET

Sedan i söndags matvägrar 77 påstådda ungdomsbrottslingar på centralfängelset i huvudstaden Sanaa. I ett handskrivet och signerat uttalande säger de att de tänker fortsätta att hungerstrejka till dess att myndigheterna går med på kraven.

Förtvivlan och hopplöshet genomsyrar det jemenitiska fängelse där mängder av barn hungerstrejkar för att protestera mot usla förhållanden och att en fånge nyligen dömts till döden, berättar aktivister för Amnesty.

Hungerstrejken inleddes som en reaktion på dödsdomen mot Nadim al-’Azaazi den 26 januari. Brottet som han anklagas för ska han ha begått när han var 15 år.

- Att avrätta ungdomsbrottslingar är uttryckligen förbjudet i Jemens brottsbalk och i internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter. De jemenitiska myndigheterna måste leva upp till sina skyldigheter och upphäva denna dödsdom omedelbart, säger Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern och Nordafrikaprogram.

Vissa av de barn som hålls fängslade i Sanaa har redan avtjänat sitt straff, men de sitter fortfarande fängslade på grund av att de inte kan betala böterna som domstolen har ålagt dem. I vissa fall har påstådda ungdomsbrottslingar varit åtalade i över tre år utan rättegång, och en del har varit fängslade under flera år innan de har ställts inför rätta och förklarats oskyldiga.

- Rapporterna som vi har tagit del av kommer inifrån Sanaas centralfängelse och pekar på att ungdomarna lever under fruktansvärda förhållanden. Vi uppmanar myndigheterna att omedelbart se till att barnen behandlas humant och att de inte hålls kvar i fängelse efter strafftidens slut.

I uttalandet kräver hungerstrejkarna att dödsdomarna ska upphävas för al-Azaazi och alla andra ungdomsbrottslingar. Utöver det kräver de att barns rättsfall ska behandlas snabbt i ungdomsbrottsdomstolar. De hungerstrejkande vill att myndigheterna omprövar vad de anser vara orättvisa eller alltför långa straff för mindre allvarliga brott, och att respektera advokatens roll samt barnens rätt att välja sitt juridiska biträde .

De protesterar också mot dåliga förhållanden i fängelset, där det råder brist på utrymme, dagsljus och sängar. De kräver ett omedelbart slut på fysiskt förnedrande övningar eller bestraffningar från fängelsepersonalen. Ytterligare en orsak till ungdomsfångarnas ilska är korruption inom rättsväsendet genom bland annat förfalskade dokument.

Över hälften av dem som skrivit under uttalandet, 42 av 66, har inte fått träffa sina familjer under tiden i fängelset eftersom de kommer från platser som ligger långt bort från huvudstaden. De ber om att förflyttas så att de kan avtjäna den resterande strafftiden närmare sina familjer.
 
- Detta rop på hjälp visar att jemenitiska myndigheter inte respekterar fängslade barns mänskliga rättigheter. Det är en uppmaning till åtgärder för att garantera rättsäkerheten och förbättra villkoren för alla dömda ungdomsbrottslingar i landet, säger Luther.

Internationell rätt tillåter inte dödsdomar eller livstids fängelse utan möjlighet till benådning för personer som var under 18 år när det påstådda brottet begicks.  Amnesty International motsätter sig dödsstraff under alla omständigheter utan undantag.