Skip to main content

​Jemen: Civila fångade i korselden

Nyhet   •   Aug 18, 2015 01:01 CEST

Ett stort antal civila, inklusive dussintals barn, har dödats under såväl flyganfall ledda av Saudiarabien som vid attacker från både motståndare och anhängare till Huthirebellerna i södra Jemen. I en ny rapport avslöjar Amnesty att det kan röra sig om krigsförbrytelser.

"Nowhere safe for civilians: Airstrikes and ground attacks in Yemen" sätter fokus på de urskillningslösa och oproportionerliga attacker som har utförts i civila områden i Ta´iz och Aden i södra Jemen. Attackerna har utförts både i form av lagstridiga koalitionsledda flyganfall i tätbefolkade bostadsområden och genom markattacker från väpnade grupper som stödjer respektive är fientligt inställda till Huthirebellerna.

- Civilbefolkningen i södra Jemen har varit fångade i den dödliga korselden mellan Huthirebeller och deras motståndare samtidigt som de har fått utstå det ständiga hotet från flyganfall. Alla parter i konflikten har visat en skoningslös likgiltighet inför civilbefolkningens säkerhet, säger Donatella Rovera på Amnesty International.

- Rapporten visar genom fruktansvärda detaljer ett hemskt och blodigt spår av död och förödelse orsakat av lagstridiga attacker i Ta´iz och Aden, vilket kan innebära att krigsbrott har begåtts av alla parter.

Amnesty International har utrett åtta flyganfall, ledda av Saudiarabien, som dödade minst 141 civila och skadade ytterligare 101 personer - de flesta kvinnor och barn - under en utredningsresa till Jemen i juni och juli 2015. Bevismaterialet som samlats in avslöjar ett mönster av anfall mot tätbefolkade områden, inklusive civila hem, en skola, en marknad och en moské. I majoriteten av fallen har inga militära mål kunnat hittas i närheten.

- Koalitionsstyrkorna har uppenbarligen underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera antalet civila dödsfall, vilket är en skyldighet enligt den internationella humanitära rätten. Urskillningslösa attacker som leder till att civila dödas och skadas innebär attkrigsbrott begås, säger Donatella Rovera.

Under ett koalitionsanfall den 9 juli dödades tio personer, inklusive fyra barn, i en familj som hade sökte skydd i en skola i norra Aden efter att ha tvingats på fly från sitt hem på grund av striderna.

- Vi kom hit för att fly kriget, vi hade ingenstans annanstans att ta vägen, berättar pappan till tre unga kvinnor som dödades i anfallet för Amnesty.

Amnesty har också utrett 30 anfall i Aden och Ta´iz utförda av Huthirebeller, med stöd av väpnade styrkor lojala med förre presidenten Ali Abdullah Saleh, samt av Huthimotståndare, då grupperna har stridit mot varandra på marken. Minst 68 civila har dödats och 99 skadats under anfallen.

Stridande från båda sidorna har rutinmässigt använt oprecisa vapen som Grad-raketer, granatkastare och artillerield i tätbefolkade bostadsområden vilket tyder på en total likgiltighet inför civilbefolkningens säkerhet.

En av de dödligaste attackerna utfördes den 19 juli av Huthirebeller och deras allierade i Dar Saad i Aden, där 45 personer - de flesta civila - dödades.

Många attacker verkar, i strid med internationell humanitär rätt, ha utgått ifrån tätbefolkade områden. En boende beskriver hur civila hamnar mitt i striderna:

- De strider och vi hamnar mittemellan, men vi har ingen annanstans att ta vägen.

I flera dokumenterade fall har barn dödats eller skadats medan de har lekt på på gatorna eller i närheten av sina hem. Rapporten innehåller också flera upprörande och ohyggliga detaljer från ögonvittnen och överlevande som beskriver hur kroppar slits sönder i stycken.

- Den totala underlåtenheten från alla parter i konflikten att minimera risken för att civila skadas under striderna har haft förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Skadornas hemska natur visar krigets fruktansvärda verklighet och den dödliga och långvariga konsekvensen av sådana attacker mot civila, säger Donatella Rovera.

Amnesty uppmanar FN:s människorättsråd att skapa en internationell utredningskommission för att oberoende och opartiskt utreda de misstänkta krigsförbrytelserna under konflikten.

- Förövarna till de grymma attackerna mot civila i Jemen måste få veta att de kommer att hållas ansvariga för krigsförbrytelser. Om det internationella samfundet underlåter att att utreda och ställa de skyldiga till svars kommer attackerna och dödandet av civila bara att fortsätta, säger Donatella Rovera.

Bifogade filer

PDF-dokument