Skip to main content

Kambodja: Kvinnor drabbas hårt av våg av tvångsvräkningar

Nyhet   •   Nov 24, 2011 05:30 CET

Kambodjanska kvinnor går i bräschen för kampen mot den våg av tvångsvräkningar som sveper över landet, säger Amnesty i en ny rapport.

I rapporten Eviction and resistance in Cambodia: Five women tell their stories berättar Hong, Mai, Sophal, Heap och Vanny om sina upplevelser av tvångsvräkningarna från sina hem och landområden.  

- I Kambodja har många kvinnor tagit en ledande position i sina samhällens kamp för rättvisa och utsätter därmed sig själva för fara för att försvara sina samhällen. De kambodjanska myndigheterna måste upphöra med tvångsvräkningarna som går emot internationella människorättsfördrag och som tvingar isär familjer, säger Donna Guest, biträdande chef för Amnestys Asienavdelning. 

Tiotusentals människor har blivit tvångsvräkta över hela Kambodja, både på landsbygden och i städerna. Även ursprungsfolk har vräkts från sina traditionella landområden.  

- Myndigheterna måste samråda med de personer som är drabbade, och se till att de boende meddelas i god tid och ges ersättning eller lämpligt boende i de fall där det inte finns några alternativ till vräkning, säger Donna Guest. 

Guest framhåller också att regeringen bör lyssna till kvinnorna som försöker skydda sina hem och familjer. 

Mai, en 48-årig mamma från Oddar Meancheyprovinsen i nordvästra Kambodja, var gravid då hennes hus sattes i brand 2009. 
- Mitt hus, mina ägodelar, kläder - allt gick upp i rök, säger hon. 
Mais hus och 118 andra hus i byn Bos revs med en bulldozer och brändes upp av 150 poliser, militärer och personer som tros vara anställda av ett företag som hade fått medgivande till ett stort landområde, däribland Bos, för att skapa en sockerplantage. I oktober 2009 fängslades Mai under åtta månader för att ha brutit mot skogsvårdslagen då hon reste till huvudstaden Phnom Penh för att klaga över vräkningen till premiärministern. 

Mai släpptes i juni 2010, men bara efter att ha skrivit under ett avtal där hon avsäger sig rättigheterna till marken. Hon har nu svårt att försörja sig själv och sina åtta barn.   

- Kvinnorna drabbas inte bara av fattigdom på grund av tvångsvräkningarna, de hotas och fängslas också då de försöker kämpa emot utan att få något skydd från lagen, säger Donna Guest. 

I Boeung Kaksjöområdet i centrala Phnom Penh har nästan 20 000 personer antingen blivit eller riskerar att bli vräkta från sina hem då ett företag fick ett 99 år lång hyreskontrakt i området 2007. 

31-åriga Vanny hjälper till att leda invånarnas motståndskamp mot vräkningen. Den 11 august 2011 vann invånarna en delseger när premiärministern beordrade att en del av landområdet skulle lämnas över till de kvarvarande familjerna för att användas till bostadsbyggande på tomter med lagligt ägarskap. 
- Det här är ett bra exempel för andra samhällen över hela landet, säger Vanny. 
Trots segern känner sig Vanny fortfarande inte säker. Hon har nu anklagats för förtal av Phnom Penhs kommun. Dessutom förstördes ytterligare åtta hus vid Boeung Kaksjön av bulldozrar den 16 september. 

Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kambodja med en nyligen privatiserad markhandel har lett till en ökning av tvångsvräkningar i landet. Donna Guest framhåller att den kambodjanska regeringen inte får offra de mänskliga rättigheterna till förmån för den ekonomiska utvecklingen. 
Tvångsvräkningarna har många negativa effekter. Bland annat kan tillgången till skolgång och sjukvård begränsas. Många familjer omplaceras också i avlägsna områden, vilket gör att männen blir tvungna att vara hemifrån under långa perioder i jakten på arbete samtidigt som kvinnorna blir lämnade ensamma att ta hand om hemmet.

- Att förlora sitt hem och samhällsgemenskapen är en traumatisk upplevelse för vem som helst, och för kvinnor som ofta bär ett huvudansvar för familjens väl och ve blir det en extra börda. Tvångsvräkningar hotar också de framsteg som tagits inom fattigdomsbekämpning i Kambodja under de senaste 20 åren, säger Donna Guest.

Läs rapporten Eviction and resistance in Cambodia: Five women tell their stories 

Bifogade filer

PDF-dokument