Skip to main content

Kina: Dödsdömd kvinna får en ny rättegång

Nyhet   •   Jun 25, 2014 17:28 CEST


Hoppet har tänts för 43-åriga Li Yan, som i augusti 2011 dömdes till döden för mordet på sin make, Tan Yong. Högsta domstolen har nu upphävt dödsdomen och skickat tillbaka fallet till domstolen i Sichuan med en uppmaning att ompröva fallet. 

Sedan paret gifte sig i början av 2009 hade maken utsatt henne för mycket grov misshandel. Trots att Li Yan vid flera tillfällen tog kontakt med sociala myndigheter för att få skydd, även anmälde misshandeln till polisen och fick uppsöka läkare för att få vård för sina skador, gjordes inget för att hjälpa henne. 

Under rättegången hävdade Li Yan att hon dödat mannen i självförsvar då han misshandlat henne. Domstolen tog ingen hänsyn till detta vittnesmål eller till de anmälningar som tidigare gjorts om misshandel utan dömde henne till döden. 

- Rättvisa skulle aldrig ha skipats genom att avrätta Li Yan. Högsta domstolens beslut att upphäva dödsdomen är betydelsefullt och det enda rätta, säger William Nee, Amnesty Internationals kinaexpert. 

- Lis fall ha riktat strålkastarljuset på nödvändigheten av att de kinesiska myndigheterna gör mer för att förhindra våld mot kvinnor. Om myndigheterna hade skyddat Li, som de har en skyldighet att göra, hade denna tragiska händelse aldrig inträffat.

Den brutala misshandeln började strax efter giftermålet. Vid ett tillfälle högg Tan Yong av ett finger på hustrun, han brännmärkte henne med cigaretter i ansiktet och stängde ut henne, tunnklädd på balkongen, i timmar i sträng vinterkyla. Vid ett tillfälle fotograferade polisen skadorna men inga åtgärder vidtogs. 

Senare i år ska Kina granskas av en FN-panel gällande hur myndigheterna arbetar för att förhindra våld mot kvinnor. Vid en tidigare granskning, år 2006, fick Kina kritik för bristande lagstiftning på området.  

- Den nya rättegången måste ta hänsyn till vittnesmålen om de svåra övergrepp som Li Yan utsattes för och inte döma henne till döden, säger William Nee. 

Amnesty har sedan den första dödsdomen mot Li Yan drivit en kampanj för att stoppa avrättningen och krävt att straffet skulle omvandlas.