Skip to main content

Kina: Nya metoder för att straffa oliktänkande

Nyhet   •   Dec 17, 2013 01:01 CET

Ett avskaffande av systemet med "omskolning genom arbete" riskerar att bara bli en kosmetisk förändring, eftersom de kinesiska myndigheterna redan har inrättat nya metoder för att straffa oliktänkande och för att ersätta det gamla systemet, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag, den 17 december. 

Amnestys rapport visar hur de kinesiska myndigheterna, samtidigt som omskolningslägren stängs ned, i större utsträckning använder sig av så kallade "black jails", "drogrehabiliteringscenter" och "hjärntvättscenter", för att ersätta det gamla systemet.

- Avskaffandet av omskolningssystemet är ett steg i rätt riktning, men det verkar nu som att det kan ha varit enbart en kosmetisk åtgärd för att avleda omvärldens protester mot systemet och den utbredda tortyren, säger Corinna-Barbara Francis, Amnesty Internationals Kinautredare.

- Det är tydligt att den underliggande idén om att straffa människor för deras politiska aktiviteter eller religiösa tillhörighet finns kvar. Övergreppen och tortyren fortsätter, men med andra metoder.

Den 15 november 2013 meddelade Kina beslutet att avskaffa omskolningssystemet, som under årtionden har använts för att godtyckligt fängsla hundratusentals människor utan åtal eller rättegång.

Under "omskolningsprocessen" har fångarna utsatts för tortyr, för att tvinga dem att överge de politiska eller religiösa övertygelser de sitter fängslade för. 

Amnestys utredning visar att myndigheterna nu använder andra metoder för att straffa oliktänkande. Gamla omskolningsläger öppnas under nya namn, som "drogrehabiliteringscenter", som fungerar på samma sätt som omskolningslägren. Personer i drogrehabiliteringscenter kan hållas fängslade i åratal och tvingas utstå tvångsarbete och tortyr.

Myndigheterna har också utvidgat användningen av "hjärntvättscenter" - där särskilt anhängare av Falun Gong "utbildas" och "omvänds", ofta genom tortyr och misshandel.

Användningen av så kallade "black jails" - inofficiella fängelseförvar - har också ökat. Dessa fängelser har ingen laglig grund i Kina och myndigheterna fortsätter att förneka deras existens. 

Fångar vid omskolningslägren berättar för Amnesty hur de utsatts för skendränkning, "sträckbänk", svår misshandel - ibland med elektriska batonger, hur de nekats mat och injicerats med okända droger.

Zhang Lianying, 52, skickades tre gånger till omskolningsläger för att ha vägrat att överge sina religiösa övertygelser. Vid Masanjia-lägret utsattes hon för "sträckbänken" över 20 gånger, ibland under flera dagar i sträck. Hon tvingades ofta utstå tortyren naken, fick ingen mat och tilläts inte dricka vatten, sova eller gå på toaletten under tiden. 

Hon berättar för Amnesty att hon misshandlades direkt när hon kom till lägret.

- En manlig vakt slog mig i ansiktet flera gånger med handklovar och med knytnävarna. De bände upp min mun och turades om att krossa mina tänder och min mun med metallstänger. Blodet forsade ur min mun. Både manliga och kvinnliga vakter tog tag i mitt hår och dunkade mitt huvud mot väggen och mot ett bord.

Andra fångar beskriver hur de utsatts för psykisk tortyr. Vakterna sade till dem att de var ansvariga för sina misslyckade äktenskap och hotade med att förfölja deras släktingar och hindra familjerna från att komma på besök i fängelset om de inte "erkände". Fångarna ska också ha tvingats "omskola" andra fångar i lägren. 

- Många fångar som har tillbringat flera år i omskolningsläger skickas nu direkt till "black jails", "rehabiliteringscenter" eller "hjärntvättscenter" enbart för att de vägrar att ge upp sina åsikter, säger Corinna-Barbara Francis. 

- De kinesiska myndigheterna måste omedelbart upphöra med alla former av godtyckliga frihetsberövanden och se till de lagar som ska skydda fångar ligger i linje med folkrätten. Det behövs en omfattande förändring av de regler som är grunden till förtrycket och som berövar fångarna de mest grundläggande rättigheterna. Så länge lägren finns kvar, kommer de kinesiska myndigheterna fortsätta att hitta nya sätt att straffa de individer som uppfattas som ett hot. 

Bifogade filer

PDF-dokument