Skip to main content

Kina: Tvångsvräkningar göder ett växande missnöje

Nyhet   •   Okt 11, 2012 09:10 CEST

Tvångsvräkningar i Kina har ökat markant under de senaste två åren och det har fått förödande konsekvenser för människor runt om i landet, berättar Amnesty i en ny rapport.

Genom att frigöra markområden som sedan säljs vidare, försöker lokala myndigheter minska de skyhöga skulder som de fått efter att ha lånat stora summor till nya projekt i ofta skumma affärer med markexploatörer. Detta är bakgrunden till tvångsvräkningarna. 

I vissa fall har människor som protesterat mot att lämna sina hem dödats, misshandlats eller satts i fängelse. I sin förtvivlan har personer till och med tänt eld på sig själva.

Boende drabbas ofta av olika åtgärder för att tvinga dem därifrån såsom indragning av livsnödvändig service, exempelvis vatten och värme. Statstjänstemän som försöker motarbeta markaffärerna utsätts ofta för vedergällning.

- Den kinesiska regeringen måste omedelbart stoppa alla tvångsvräkningar. Det måste bli ett slut på politiska incitament, skattevinster och karriärmöjligheter som uppmuntrar lokala ämbetsmän att fortsätta med dessa illegala metoder, säger Nicola Duckworth, chef för Amnesty Intyernationals utredningsavdelning.

 I den utredning som Amnesty har gjort granskades 40 olika tvångsvräkningar. Nio av dessa fall ledde till dödsfall när människor protesterade eller vägrade lämna sin bostad. En 70-årig kvinna begravdes till exempel levande när ett trettiotal byggarbetare började riva hennes bostad. 

Kommunala myndigheter och markspekulanter anlitar ofta ligister beväpnade med järnrör och knivar för att tvinga iväg de boende från deras hem. Ett fall inträffade i april förra året då drygt hundra män stormade in i byn Lichang. Med grovt våld drev de iväg jordbrukarna från deras hem.

Människorättsaktivister, advokater och akademiker i Kina har bekräftat för Amnesty att det är extremt sällan som polisen utreder den här typen av övervåld mot människor. Istället är det ofta personerna som protesterar mot tvångsvräkningar som hamnar i fängelse eller i så kallade omskolningsläger. 

På grund av att Kinas domstolar inte står fria från staten är det väldigt ovanligt att människor som utsätts för tvångsvräkningar får upprättelse eller får fallet prövat rättsligt. Dessutom är advokater ofta ovilliga att ta sig an den här typen av fall eftersom de är rädda för konsekvenserna.

Amnesty uppmanar kinesiska myndigheter att omedelbart stoppa alla tvångsvräkningar vidta åtgärder i linje med internationell praxis genom att bland annat säkerställa:

  •  att ingen blir hemlös på grund av en vräkning utan att erbjudas alternativt boende   
  •  att personer som utsätts för tvångsvräkningar har möjlighet att få sin sak rättsligt prövad och erbjuds rimlig ersättning

Se video om tvångsvräkningar i Kina

http://youtu.be/0gMS9cfdNzU

Bifogade filer

PDF-dokument