Skip to main content

Mali: Civila i skottlinjen

Nyhet   •   Feb 01, 2013 14:32 CET

Malis armé har begått allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och även brutit mot internationell humanitär rätt under den pågående konflikten mot väpnade grupper i landet. Efter att i tio dagar utrett situationen i landet  har Amnesty International bland annat bevis för att det genomförts utomrättsliga avrättningar av civila. 

I en ny rapport beskriver Amnesty att även islamistiska väpnade grupper har begått grova brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, bland annat mord och rekrytering av barnsoldater.

Vidare finns det bevis för att minst fem civila, varav en mor med tre barn, dödades i ett flyganfall som genomfördes av den franska och maliska armén i syfte att stoppa de islamistiska väpnade gruppernas offensiv. Flyganfallet skedde på morgonen under den franska interventionens första dag den 11 januari 2013 i staden Konna. Franska tjänstemän uppger för Amnesty att de inte genomförde några attacker vid den tidpunkten i Konna, medan en ledande medlem i den maliska regeringen och en högt rankad malisk militär har bekräftat att de, i en gemensam operation, attackerade staden på morgonen den 11 januari, i samarbete med den franska militären.
  
- Det är viktigt att Frankrike och Mali utreder vem som genomförde attacken. Alla detaljer måste avslöjas så att det kan fastställas om det har skett någon överträdelse av internationell rätt, säger Gaëtan Mootoo, Amnesty Internationals Maliexpert.

- Medan striderna i Mali fortsätter måste alla konfliktens parter garantera att de respekterar internationell humanitär rätt; att fångar behandlas humant och åtgärder för att minimera att civila kommer till skada.

Under besöket genomförde Amnestydelegationen utredningar i städerna Ségou, Sévaré, Niono, Konna och Diabaly. Enligt vittnesmål grep och avrättade den maliska armén över 25 civila den 10 januari 2013. De flesta i staden Sévaré. 

Ögonvittnen i Sévaré beskriver hur de såg soldater dumpa flera kroppar i en brunn i Waïludéområdet.  
- När kropparna hade kastats ner i brunnen, avfyrade soldaterna två eller tre skurar maskingevärseld mot kropparna i brunnen, sa ett vittne. 

Vittnen berättar hur de maliska säkerhetsstyrkorna riktat in sig på civila som misstänkts ha kopplingar till islamistiska väpnade grupper. Ofta på mycket vaga grunder; såsom deras sätt att klä sig eller etniskt ursprung. Amnesty International talade med flera fängslade som blivit misshandlade eller på andra sätt illa behandlade medan de varit i förvar. 

- Många människor är rädda för att gripas av militären eller utsättas för ännu värre övergrepp. Säkerhetsstyrkorna måste se till att människor skyddas mot vedergällning baserat på etnicitet eller upplevd politisk tillhörighet, säger Mootoo. 
- Myndigheterna bör omgående genomföra en oberoende och opartisk utredning av rapporterna om att militären utfört utomrättsliga avrättningar. De militärer som är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter ska tas ur tjänst.  

Amnesty har även dokumenterat vittnesmål om övergrepp begångna av islamistiska väpnade grupper bland annat mord. Ögonvittnen har beskrivit hur militanta grupper summariskt dödade fem sårade maliska soldater och en civil, som de hade tagit till fånga, i staden Diabaly den 14 och 15 januari. Dessutom finns det bevis för att islamistiska väpnade grupper har tvångsrekryterat och använt sig av barnsoldater. I Diabaly beskrev flera hur de hade sett beväpnade barn, vissa inte äldre än tio år, tillsammans med islamisterna. I Ségou, fick Amnesty möjlighet att intervjua två tillfångatagna barnsoldater varav en visade tecken på att vara svårt traumatiserad.

- Pojken var tyst och nedslagen och kunde inte tala med oss. Det var som om han inte var närvarande, säger Mootoo. Rekryteringen av barnsoldater måste stoppas omedelbart, och alla som fortfarande finns hos de islamistiska väpnade grupperna måste släppas. 

Bifogade filer

PDF-dokument