Skip to main content

Nigeria: Delstatsregering i Lagos måste stoppa vågen av tvångsvräkningar

Nyhet   •   Aug 12, 2013 02:01 CEST

I en ny rapport visar satellitbilder den verkliga omfattningen av tvångsvräkningarna i Badia East-området i megastaden Lagos. Amnesty uppmanar delstatsmyndigheterna till att omedelbart upphöra med massvräkningarna tills de boende i området får tillgång till rättsskydd.


Bilderna, tagna före och efter rivningen som utfördes av delstatsregeringen i Lagos den 23 februari 2013, visar tydligt att ett tätbefolkat område bestående av betonghus och andra byggnader jämnades med marken.  


Uppskattningsvis förlorade närmare 9 000 invånare i Badia East sina hem eller försörjningsmöjligheter. Högre tjänstemän inom Lagos delstatsregering har dock hävdat att området var en soptipp. 


- Konsekvenserna av tvångsvräkningen i februari har varit förödande för invånarna i Badia East. Dussintals sover fortfarande utomhus eller under en bro i närheten vilket gör att de är utsatta för regn, myggor och risk för fysiska attacker, säger Oluwatosin Popoola, Nigeriautredare på Amnesty. 


Den nya rapporten, som har gjorts i ett samarbete mellan Amnesty och Aktionscentrum för Sociala och Ekonomiska Rättigheter (Social and Economic Rights Action Centre, SERAC), undersöker effekterna av rivningarna och dokumenterar bristerna i delstatsmyndigheternas agerande. 


Rapporten betonar de förödande konsekvenser tvångsvräkningarna har haft på invånarnas liv. Många kvinnor som fick sina småskaliga affärsrörelser förstörda den 23 februari beskriver hur de nu är beroende av familj och vänner för grundläggande förnödenheter. Vissa säger att de har drabbats av malaria och tyfus efter att ha tvingats bo utomhus, men att de inte längre har råd att betala för mediciner och behandling. 


- Regeringen måste omedelbart och på ett effektivt sätt gottgöra för de övergrepp den har begått och ge alla drabbade fullvärdiga boendealternativ och kompensation, säger Felix Morka, chef på SERAC. 


Regeringen har sagt att vräkningen den 23 februari var den första delen av i dess plan på att rensa upp hela Badia East för att kunna "sanera" området. Om de här planerna fortskrider kommer tiotusentals personer riskera tvångsvräkning och konfronteras med möjlig fattigdom. 


Bimbo Omowole Osobe är en av invånarna i Badia East vars hem och affärer har blivit förstörda. Hon bor nu under ett myggnät och har skickat iväg sina barn för att bo med familjemedlemmar. De har tvingats sluta skolan eftersom Bimbo inte längre kan betala för avgifterna. 


Bimbo säger till Amnesty:

 - Tak över huvudet går före allting i livet, när du har det kan du alltid leva med det du har, men hur ska du överleva utan husrum?


Boende i Badia East säger att de inte förvarnades om vräkningen, som genomfördes med bulldozrar och beväpnad polis. De fick ingen tid till att rädda några av sina tillhörigheter från hemmen innan rivningsarbetet inleddes. 


Delstatsregeringen i Lagos har istället gett en helt annan bild av hur vräkningen gick till: medan delstaten Lagos statsåklagare medgav att människor hade blivit vräkta då området rensades, sa delstatens bostadsansvarige vid ett möte med Amnesty att det inte fanns några hus på området som rensades under demoleringen utan att det bara var en soptipp. 


Enligt en undersökning som utfördes av invånarna i Badia East med hjälp av SERAC beräknas att minst 266 byggnader som fungerade som hem och affärsrörelser blev totalförstörda under rivningen, vilket påverkade uppskattningsvis 2 237 hushåll.


- Delstatsregeringen i Lagos har underlåtit att följa nationell och internationell lagstiftning. Det är hög tid att att delstatsregeringen i Lagos och den nigerianska regeringen stoppar tvångsvräkningarna och inför ett rättsskydd som gäller för alla avhysningar, säger Oluwatosin Popoola. 


Den här situationen är tyvärr karaktäristisk för ett bredare mönster av tvångsvräkningar som utförs av delstatsregeringen i Lagos. Vid flertalet tvångsvräkningar som Amnesty och SERAC har dokumenterat har delstatsregeringen underlåtit att konsultera invånarna, att utforska alternativ till vräkning samt att på ett tillfredsställande sätt meddela om vräkningen, ge rättslig kompensation och alternativt boende.

Den nigerianska regeringen måste upphöra med massvräkningarna tills man har antagit en lagstiftning som skyddar människor från tvångsvräkningar, vilka strider mot folkrättsliga principer.

Bifogade filer

PDF-dokument