Skip to main content

Nigeria: Första landet i Afrika som ratificerar vapenhandelsfördrag

Nyhet   •   Aug 15, 2013 15:00 CEST

Nigerias anslutning till FN:s globala vapenhandelsfördrag, ATT, är ett viktigt steg som förhoppningsvis ska leda till att fler afrikanska stater sluter upp bakom fördraget, säger Amnesty.

- Genom att underteckna och ratificera detta avtal som kommer att rädda liv, har Nigeria förklarat sig villigt att delta i den globala gemenskapen för en strikt kontroll av den internationella handeln med konventionella vapen., säger Lucy Freeman biträdande chef för Amnesty Internationals Afrikaavdelning.

- Som en av de första av en handfull länder som ratificerat avtalet hoppas vi att Nigeria omgående kommer att genomföra fördragets bestämmelser och även uppmuntra andra afrikanska stater att också ratificera.

ATT förbjuder stater att föra över konventionella vapen till länder där de kan komma att användas för att begå folkrättsbrott som; folkmord, brott mot mänskligheten och andra krigsförbrytelser.

Varje år dör i genomsnitt 500 000 människor, miljontals drivs på flykt och utsätts för grova människorättsbrott på grund av väpnade konflikter och krig.

Sedan vapenhandelsfördraget öppnades för undertecknande den 3 juni i år New York har 83 länder skrivit på. Nigeria blir det fjärde landet som också har ratificerat fördraget. De andra länderna är: Island, Guyana och Antigua & Barbuda.

En lång rad andra länder är på väg att ratificera avtalet bland annat EU-länder som är stora vapenproducenter. Avtalet träder i kraft när 50 länder har ratificerat.