Skip to main content

Burma: Övergrepp mot Rohingyafolket försämrar människorättsläget

Nyhet   •   Jul 20, 2012 17:06 CEST


Sex veckor sedan undantagstillstånd utlystes i delstaten Rakhine i Burma har riktade attacker från säkerhetsstyrkorna och andra övergrepp mot den etniska minoritetsgruppen Rohingyas och andra muslimer i landet ökat, säger Amnesty i ett uttalande.

- Att utlysa undantagstillstånd betyder inte licens för att utföra människorättskränkningar. Säkerhetsstyrkorna har en skyldighet att försvara allas rättigheter, utan undantag och diskriminering.

Den burmesiska regeringen utlyste undantagstillstånd i Rakhine den 10 juni som ett svar på de oroligheter som veckan innan brutit ut mellan buddhister och muslimer.

De senaste veckorna har de burmesiska gränsstyrkorna och polisen genomfört massarresteringar i områden som främst befolkas av Rohingyafolket. Hundratals personer, de flesta män och unga pojkar, har gripits. De hålls isolerade och många har misshandlats.

- Under sex veckor har Burma inte bara ökat på människorättskränkningarna mot Rohingyas, man har också gjort en helomvänding när det gäller politiska fängslanden. Efter mer än ett år med fångamnestier och frigivningar, stiger nu antalet politiska fångar i landet igen, säger Benjamin Zawacki, Amnesty Internationals Burmaexpert.

Amnesty har även fått trovärdiga rapporter om andra övergrepp mot Rohingyas och andra muslimer i Rakhine: våldtäkter. förstörelse av egendom och mord utförda av både buddhister i Rakhine och säkerhetsstyrkorna. I tisdags dödades tio Rohingyas av en grupp buddhister.

Enligt Burmas nationella människorättskommission har minst 78 personer mist livet sedan oroligheterna började, andra, icke-officiella, uppgifter talar om minst 100 döda.

Mellan 50 000 - 90 000 är på flykt, den lägre siffran kommer från Burmas regering och den högre från olika FN-organ. Att siffrorna skiljer sig åt beror främst på att de burmesiska myndigheterna har inskränkt möjligheterna för oberoende internationella övervakare och biståndsorganisationer att komma in i området. Detta förvärrar situationen för dem som är på flykt eftersom den humanitära hjälpen inte når fram.

Diskrimineringen och förtrycket mot Rohingyas har en lång historia i Burma. De har inte rätt till medborgarskap utan betraktas som illegala invandrare. Amnesty International uppmanar Burmas parlament att ändra eller upphäva medborgarskapslagen från 1982 för att säkerställa att Rohingyas inte ska vara statslösa.

- Enligt internationell lagstiftning och normer om mänskliga rättigheter kan ingen göras statslös. Förnekandet av Rohingyafolkets rätt till medborgarskap och en mängd diskriminerande praxis mot dem har fått pågå alltför länge i Burma, säger Benjamin Zawacki.