Skip to main content

Paraguay: Amnestys en halv miljon protester hjälpte inte - 11-åring tvingades föda barn

Nyhet   •   Aug 13, 2015 20:41 CEST

Den elvaåriga flickan som våldtagits upprepade gånger, enligt uppgift av sin styvfar och blev gravid då hon var tio år har idag fött barn. En tragisk påminnelse om varför Paraguay måste upphäva sitt abortförbud, säger Amnesty International.

- Vi är förstås lyckliga över beskedet att såväl flickan som kallas "Mainumby" och det nyfödda barnet mår bra trots omständigheterna, men hon har haft tur som överlevt förlossningen. Endast tiden kan utvisa de verkliga fysiska och psykologiska konsekvenserna av det tragiska hon tvingats gå igenom, säger Erika Guevara, chef för Amnesty Internationals Nord-och Sydamerikaavdelning.

- Det faktum att "Mainumby" inte avled ursäktar inte de människorättsövergrepp hon utsatts för på grund av de paraguayanska myndigheterna, som beslutade att riskera såväl hennes hälsa, liv och integritet, trots övervägande bevis för att denna graviditet var mycket riskabel och det faktum att hon var ett litet barn och våldtäktsoffer.

Denna unga flickas tragiska historia visar vad som är fel med mänskliga rättigheter i Paraguay, när det gäller fattiga, marginaliserade kvinnor och flickor. Det faktum att ingen lyssnade på flickans mamma varken när hon gick till polisen och anmälde våldtäkterna eller när hon framförde sin oro över flickans tillstånd och vädjade om att hon skulle få abort när det upptäcktes att hon var gravid och det gick veckor då flickan vägrades livräddande behandling.

Det är än mer fruktansvärt att det flickan gått igenom kommer att hända igen om inte Paraguay gör mer för att skydda dem som utsatts för sexuellt våld och avkriminaliserar abort. Dessutom måste moderna preventivmedel och information om sexuella och reproduktiva rättigheter göras mycket mer tillgängliga.

Denna flicka har redan fått lida tillräckligt. Hon har våldtagits, blivit gravid trots sin späda ålder och tvingats fullfölja en livshotande graviditet. Myndigheterna måste nu garantera att hon får all sjuk-och hälsovård hon behöver, att hon får fortsätta i skolan och att hennes närmaste familj får det psykologiska, ekonomiska och sociala stöd de är i behov av och önskar, säger Amnesty.

Bakgrund

Sedan Amnesty fick kännedom om fallet har organisationen drivit en global kampanj där vi krävt att flickan skulle få avbryta graviditeten på grund av att hon våldtagits och risken för livshotande skador om hon tvingades föda barnet. 500 000 namnunderskrifter överlämnades till Paraguay som dock helt negligerade vädjanden från såväl Amnesty som FN och andra organisationer.

Läs mer här