Skip to main content

Paraguay: Våldtagen 10-åring vägras abort

Nyhet   •   Apr 30, 2015 12:19 CEST

Myndigheterna i Paraguay nekar en tioårig flicka abort, efter att hon våldtagits av sin styvfar och blivit gravid. Amnesty uppmanar nu den paraguayanska regeringen att ingripa. Tvingas flickan fullfölja graviditeten kan den få förödande konsekvenser både för hennes fysiska och psykiska hälsa.

Abort är endast tillåtet i Paraguay om det är fara för den gravida kvinnans/flickans liv. Undantag ges inte ens om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest eller om fostret har en allvarlig missbildning. Den restriktiva abortlagen i Paraguay strider mot internationell rätt.

- De fysiska och psykologiska konsekvenserna kan bli förödande om denna unga flicka tvingas att fullfölja graviditeten, det kan jämställas med tortyr, säger Guadalupe Marengo, biträdande chef för Amnestys Amerikaavdelning.

Flickan, vars namn inte avslöjas, hade våldtagits av sin styvfar. Efter att hon klagat över magsmärtor togs hon till sjukhus och där konstaterades att hon var gravid i 21:a veckan.

Medicinska experter runt om i världen, även Världshälsoorganisationen, WHO, är eniga om att det är mycket riskfyllt för unga flickor att genomgå en graviditet eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.

Efter att flickan undersökts gjorde sjukhuschefen ett officiellt uttalande om att det var en stor risk för flickan att fullfölja graviditeten. Några dagar senare beordrade folkhälsoministeriet att flickan skulle flyttas till ett annat sjukhus som skulle övervaka hennes tillstånd.

Den 28 april vädjade flickans mor till sjukhuset att de skulle utföra en abort. Enligt uppgift tog sjukhuset ingen notis om denna vädjan, i stället skickades flickan till ett hem för unga mödrar. Mamman har nu häktats och riskerar åtal för bristande omsorg och för att vara medskyldig till sexuella övergrepp.

- Paraguay måste leva upp till sina skyldigheter i enlighet med internationell rätt. Omvärlden uppmanar nu landets myndigheterna att ta ansvar för denna flicka och andra flickor och kvinnor i liknande situation och se till att de ges rätt att avbryta en graviditet som kan vara direkt livshotande. Det är hjärtskärande att föreställa sig vilka fasor denna tioåriga flicka redan fått gå igenom, att tvinga henne att fullfölja en oönskad graviditet skulle vara ett ytterligare övergrepp mot henne och förlänga fasan, säger Guadalupe Marengo.

I mars uppmanade FN:s människorättskommitté, för ekonomiska, sociala och kulturella frågor, Paraguay att revidera och förändra sin abortlagstiftning så att den lever upp till kraven på rätten till liv och hälsa.

Amnesty International har inlett en aktion där medlemmar uppmanas att skriva till folkhälsoministern och justitieministern i Paraguay med ett krav att de ingriper för att skydda den 10-åriga flickans mänskliga rättigheter och se till att hon får en abort.