Skip to main content

Ryssland: Advokater lever farligt i Nordkaukasien

Nyhet   •   Mar 21, 2013 01:00 CET

Advokater är ofta det sista halmstrået för dem som riskerar tortyr och orättvisa rättegångar i Nordkaukasien och på andra håll i Ryssland. Men advokater själva attackeras ofta i samband med sitt yrke, säger Amnesty International i en rapport som publiceras idag.

Rapporten Confronting the circle of injustice: Threats and pressure faced by lawyers in the North Caucasus tar upp de trakasserier som försvarsadvokater utsätts för i Nordkaukasien där väpnade grupper behandlas hårdhänt av myndigheterna, med liten respekt för de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.  

- Ryska advokater jobbar för att skydda sina klienters rättigheter mot ett rättsväsende som vill leverera domar. Att göra sitt jobb gentemot klienterna innebär ofta att de själva utsätts för risker, säger John Dahluisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

Tortyr är vanligt förekommande i Ryssland för att tvinga fram “erkännanden”. Advokater som försöker att förhindra att deras klienter erkänner något som de inte har gjort och som protesterar mot kränkningar av klienternas rättigheter ses ofta som ett hinder för rättvisans gång, istället för en grundläggande garant för den.  

- Dessvärre blir advokater i Nordkaukasien, som arbetar för sina klienters rättigheter, ofta terroriserade, hotade och ibland misshandlade medan de polistjänstemän som ansvarar för övergreppen åtnjuter straffrihet.

I Nordkaukasien, som består av sex delrepubliker - Tjetjenien, Dagestan, Ingusjien, Kabardinien-Balkarien, Karatjajen-Tjerkessien och Nordossetien - liksom i Stavropolregionen förekommer ofta attacker från väpnade grupper mot polistjänstemän, medlemmar av den lokala administrationen, andra framstående personer liksom allmänheten.  

De ryska myndigheterna är förpliktade att skydda den lokala befolkningen för att upprätthålla rättsstaten, men det måste göras med respekt för mänskliga rättigheter.

Det rapporteras ofta om polistjänstemän som använder tortyr och misshandel i samband med utredningar. Det finns även anklagelser om påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar.

När de ryska myndigheterna underlåter att utreda fallen ordentligt underminerar det rättssäkerheten ytterligare.

Mot denna bakgrund spelar advokaterna en viktig roll i att representera offren för människorättskränkningar och att se till att rättegångarna är rättvisa mot dem som anklagas för att vara medlemmar i väpnade grupper eller för att ha begått andra kriminella handlingar.

- För den fängslade är försvarsadvokaten ofta den enda kontakten med omvärlden som kan intyga att de blivit torterade och stå upp för deras rättigheter. De advokater som konfronterar orättvisorna i Nordkaukasien, blir själva ofta offer för dem, säger Dahluisen.

Rapporten som släpps idag presenterar en rad fall där advokater blivit misshandlade och i vissa fall även dödade.

År 2010 blev den dagestanska advokaten Sapiyat Magomedova misshandlad av polisen när hon besökte sin fängslade klient. Hon blev själv anklagad för brott när hon anmälde incidenten och insisterade på en oberoende utredning.

I december 2011, skadades en advokat i Naltjik allvarligt i en suspekt bilolycka där polisen var inblandad. Han blev mordhotad både innan och efter olyckan. Polisen har underlåtit att utreda bilolyckan.

Advokaten Omar Saidmagomedov och hans kusin dödades av säkerhetstjänstemän den 20 januari 2012 på gatan i Machatjkala i Dagestan. Polisen rubricerade det som mord på två medlemmar av en väpnad grupp. Men Saidmagomedovs kollegor hävdar att det var en utomrättslig avrättning och har själva trakasserats i samband med sina försök att avslöja vad som hände.

- Advokater som representerar offren för övergrepp möter samma problem själva - bristen på effektiva rättsmedel som kan identifiera gärningsmännen och ställa dem inför rätta, säger Dahluisen.

Att som advokat känna till lagen ger dem inget övertag när mäktiga säkerhetstjänstemän är inblandade. Konsekvenserna blir att straffrihet för människorättskränkningar fortlever.

- De ryska myndigheterna måste se till att advokater skyddas och fritt kan utöva sitt arbete utan rädsla. De måste garantera att alla som brukat våld eller begått andra övergrepp mot advokater ställs inför rätta. Och de måste se till att advokater kan försvara sina klienter utan hinder.


Bifogade filer

PDF-dokument