Skip to main content

Ryssland: Asylsökande riskerar utlämning och tortyr

Nyhet   •   Aug 07, 2012 11:22 CEST

De ryska myndigheterna förbereder en utlämning av den asylsökande Mamir Nematov på grund av åtalspunkter som hans försvarare anser är uppdiktade och grundade på etnicitet. Amnesty anser att Nematov skulle riskera att bli utsatt för tortyr och andra allvarliga människorättskränkningar om han utlämnades till Kirgizistan.

Mamir Nematov, som är etnisk uzbek, flydde till Ryssland två månader efter de våldsamma sammandrabbningar som pågick mellan kirgizer och uzbeker i södra Kirgizistan i juni 2010 och som ledde till att hundratals dog, tusentals skadades och hundratusentals personer tvingades fly från sina hem. Även om allvarliga övergrepp begicks av båda sidor, var majoriteten av de dödade och skadade uzbeker, vilket har bekräftats vid ett flertal tillfällen av officiella siffror. Trots detta har myndigheterna dock idogt vägrat att offentligt erkänna detta som ett faktum.  

Den ryska migrationsmyndigheten utfärdade till att börja med tillfällig asyl till alla uzbeker som flydde våldsamheterna, och åklagarmyndigheten nekade till alla krav på utlämning på grund av att det inte ansågs vara säkert för uzbeker att återvända. Den 4 maj försvarade dock åklagarmyndigheten oväntat en utlämningsförfrågan där Mamir Nematov anklagades för mord och deltagande i oroligheterna, trots att hans asylansökan fortfarande var under behandling och trots att uzbeker fortfarande blev oproportionerligt utsatta för attacker av säkerhetsstyrkorna i södra Kirgizistan. 

Den 25 juni avslog högsta domstolen i den ryska republiken Tatarstan en överklagan från Nematovs försvarare mot utlämningsbeslutet, vilket kringgick ett dekret som den ryska högsta domstolen hade utfärdat den 16 juni där man upprepade Rysslands åtaganden under internationell människorättslagstiftning och uppmanade domstolarna att inte godkänna utlämningsförfrågningar om det fanns en välgrundad risk för att personen i fråga kunde bli utsatt för tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling. 

Slutförhandlingarna kommer att hållas den 7 augusti i den ryska högsta domstolen. Mamir Nematov står fast vid att han inte deltog i våldsamheterna i juni 2010, då han befann sig i ett flyktingläger på gränsen till Uzbekistan. 

Om Mamir Nematov blir tillbakaskickad till Kirgizistan anser Amnesty att han löper stor risk att utsättas för allvarliga människorättsövergrepp. Därför har Amnesty inlett en kampanj där man kräver att de ryska myndigheterna tar tillbaka beslutet om att utlämna Mamir Nematov, samt uppmanar dem till att upprätthålla Rysslands förpliktelser såväl i enlighet med folkrätten som dekretet som utfärdades av den egna högsta domstolen den 16 juni.