Skip to main content

Saudiarabien: Hårda fängelsedomar mot människorättsaktivister

Nyhet   •   Mar 13, 2013 14:26 CET

Fängelsedomarna mot två människorättsaktivister i Saudiarabien är ytterligare en skamfläck på landets historia av angrepp mot yttrandefriheten, säger Amnesty och betecknar aktivisterna som "samvetsfångar".

Doktor Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid är 66 år och dömdes till fem år i fängelse. Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani är 47 år och dömdes till tio år i fängelse. De grundade tillsammans den saudiska organisationen för medborgerliga och politiska rättigheter (ACPRA) som hjälper familjer vars anhöriga hålls fängslade utan åtal eller rättegång. ACPRA grundades 2009 och är en av mycket få oberoende människorättsorganisationer i Saudiarabien.

Efter avtjänat fängelsestraff har de dessutom belagts med reseförbud under lika lång tid. Domstolen beslutade även att organisationen ska upplösas, att all egendom ska konfiskeras och att konton i sociala medier ska stängas ner.

- Domarna mot Abdullah al-Hamid och Muhammad al-Qahtani visar tydligt att de saudiarabiska myndigheterna inte tål att bli kritiserade, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Den 9 mars 2013 dömdes Abdullah al-Hamid och Mohammed al-Qahtani på flera åtalspunkter av domstolen i Riyadh. Bland annat anklagades de för att ha "satt sig upp mot härskaren"; ifrågasatt tjänstemäns integritet; uppmanat till demonstrationer i syfte att störa säkerheten och skapa oordning; spridit falsk information till utländska grupper och att ha bildat en organisation utan tillstånd. Anklagelsen om att ifrågasätta tjänstemäns integritet hör sannolikt ihop med att de bägge männen kritiserade rättegången för att ha använt vittnesmål som tvingats fram.

Enligt journalister och aktivister som bevakade rättegången var den öppen för allmänheten. Men rättegångssalen var full av civilklädd säkerhetspersonal som genom sitt blotta antal avskräckte flera människorättsaktivister från att närvara.

I maj 2005 dömdes Abdullah al-Hamid till sju års fängelse, efter att ha uppmanat till politiska reformer under 2004. Han anklagades även den gången för att ha "satt sig upp mot härskaren". Efter en kunglig benådning i augusti 2005 släpptes han.

Under 2008 satt Abdullah al-Hamid fängslad i fyra månader för "uppvigling till protest" efter att ha givit sitt stöd åt en en fredlig demonstration där kvinnor krävde att deras släktingar, som fängslats utan åtal eller rättegång, skulle släppas fria eller åtminstone få en rättvis rättegång.

År 2012 dömdes en annan av grundarna till ACPRA, Mohammed Saleh al-Bajady, till fyra års fängelse och fem års reseförbud i den särskilda säkerhetsdomstolen i Riyadh. Domstolen inrättades för att ta itu med terrorism och säkerhetsrelaterade ärenden. Hans juridiska ombud fick inte besöka honom efter att han gripits eller närvara vid hans rättegång. Domstolen vägrade erkänna deras rätt att företräda honom. De fick heller inte närvara under rättegången, trots att de väntade utanför domstolen i timmar. Sedan dess har han hungerstrejkat flera gånger trots hot om ytterligare straff och tvångsmatning.

- Att ifrågasätta och kritisera myndigheter som begår oegentligheter är en del människorättsaktivisters roll i alla länder. Istället för att straffa aktivisterna för deras verksamhet till skydd för mänskliga rättigheter, borde myndigheterna i Saudiarabien öppna för dialog, det skulle gynna alla i landet, säger Luther.