Skip to main content

Snowden söker asyl i Brasilien

Nyhet   •   Dec 18, 2013 11:58 CET

Brasiliens regering måste överväga att ge Edward Snowden politisk asyl i landet, säger Amnesty International idag, efter att Snowden erbjudit sig att samarbeta med den brasilianska regeringen i en utredning kring amerikanskt spioneri.

I ett öppet brev till det brasilianska folket, publicerat på Facebook och i en brasiliansk dagstidning, meddelade Snowden att han vill hjälpa den brasilianska regeringen i en utredning kring den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s spioneri i landet. 

Den före detta NSA-agentens tillfälliga asyl i Ryssland löper ut i augusti 2014 - och han betonar i brevet att han är i behov av permanent politisk asyl.

Snowden har tidigare - i juli 2013 - sökt asyl i Brasilien, men utan att få svar.

- Hans ansökan måste övervägas genom en rättvis och opartisk asylprocess. Det är hans rätt att söka skydd var som helst i världen och Brasilien har en skyldighet att behandla hans ansökan under flyktingkonventionen, säger Atila Roque, chef för Amnesty International i Brasilien. 

Den brasilianska regeringen meddelade den 17 december att Snowdens ansökan inte kommer att övervägas förrän en formell asylansökan har lämnats in.

- Det brasilianska folket har lidit av politisk förföljelse och massövervakning under diktaturstyret i landet. De är alltför väl medvetna om de övergrepp som övervakningen innebär. Nu har de brasilianska myndigheterna en chans att agera i solidaritet med offren för massövervakningen och försvara de mänskliga rättigheterna, säger Atila Roque.

Amnesty menar att Snowden högst sannolikt är i behov av internationellt skydd. Uttalanden från USA stämplar honom som en förrädare, vilket försvårar hans möjlighet att söka asyl och att få en rättvis rättegång. 

- Den information som Snowden läckte ut visar hur den amerikanska regeringen systematiskt har kränkt miljoner människors rätt till privatliv genom en massövervakning av privatpersoners kommunikation, både i och utanför USA, säger Atila Roque. 

- Han har all anledning att känna rädsla för att utsättas för förföljelse i USA på grund av sina handlingar och en välgrundad anledning att söka asyl utomlands, säger Atila Roque.