Skip to main content

Syrien: Dagens Syrienmöte måste använda sitt inflytande för att få stopp på våldet

Nyhet   •   Jul 06, 2012 11:31 CEST

När det internationella Friends of Syria-mötet, med representanter från över 60 länder, äger rum i Paris i dag den 6 juli är det dags för avgörande åtgärder för att få ett slut på den onda cirkeln av våld, repression och kränkningar, säger Amnesty International.

Amnesty kräver ett påbud om ett omedelbart vapenembargo för att stoppa transporten av vapen till den syriska regeringen, att FN:s säkerhetsråd hänskjuter situationen till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och att man fryser president al-Assads och hans närmaste bundsförvanters tillgångar.

Det kommer fler och fler rapporter om kränkningar som utförts av den väpnande oppositionen och därför bör stater även stoppa vapenleveransen till dem, om det finns en risk att vapnen kommer att användas för krigsbrott och andra människorättsbrott.

Amnesty kräver också att människorättsobservatörer släpps in i Syrien för att utreda och rapportera om brott mot mänskligheten, krigsbrott och andra allvarliga människorättsbrott som begås av båda sidor i konflikten.

- Fler än 12 000 personer har dött under de senaste 16 månadernas oroligheter. Det räcker inte med att bara prata om situationen i Syrien och vi förväntar oss att Friends of Syria har en färdig plan efter mötet för att få ett stopp på brott mot internationell rätt och garantera att offren får upprättelse och kompensation, säger Ann Harrison, biträdande chef på Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

- De måste utöva sitt inflytande på säkerhetsrådet för att en gång för alla få dem att hänskjuta situationen till ICC, fortsätter hon.

De stater som överväger att leverera vapen till oppositionen, som skydd för civilbefolkningen, måste först göra en riskbedömning för att försäkra sig om att dessa vapen inte kommer att användas för att utföra krigsbrott och brott mot mänskligheten. Om den risken finns måste vapenleveransen stoppas.

Ryssland, som tillsammans med Kina har använt sitt veto två gånger mot en FN-resolution om Syrien, är det land som levererar mest vapen till den syriska regeringen. De kommer inte att delta i mötet i Paris.

Den överväldigande majoriteten av brott har begåtts av de syriska säkerhetsstyrkorna, men Amnesty har också fått rapporter om allvarliga kränkningar och möjliga krigsbrott som har utförts av väpnande oppositionsgrupper.

- Vi dokumenterade brott mot mänskligheten redan när våldsamheterna började förra året, men ju mer konflikten trappas upp mellan statens styrkor och den väpnande oppositionen desto fler bevis för krigsbrott ser vi, säger Ann Harrison.

- Om FN:s säkerhetsråd hänskjuter situationen i Syrien till ICC, kan de ansvariga för de allvarliga brott som strider mot internationell rätt ställas till svars och åtalas, fortsätter hon.

Amnesty uppmanar Friends of Syria att ta sitt gemensamma ansvar och utreda krigsbrott, brott mot mänskligheten och andra brott mot internationell rätt i Syrien och åtala dem som är ansvariga.