Skip to main content

Syrien: Humanitär kris i Homs

Nyhet   •   Feb 24, 2012 13:00 CET

Humanitära biståndsorganisationer måste omedelbart ges obehindrat tillträde till Homs och andra drabbade områden, kräver Amnesty International. Under mer än 17 dagar har Bab' Amrdistriktet i staden utsatts för intensiv beskjutning och Amnesty har fått listor på 465 personer som dödats i Homs. 

- De uppgifter vi får från Homs blir allt värre, människor lider brist på det allra nödvändigaste. De syriska myndigheterna måste upphöra med detta obarmhärtiga bombande och omedelbart släppa in humanitär hjälp i de drabbade områdena, säger Ann Harrison, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Amnesty har fått vittnesmål från invånare i Bab'Amr som berättar hur bombningarna har slagit ut både elnätet och vattenledningar och att utsikterna att de ska repareras är små. Avsaknaden av el gör att invånarna inte kan förvara vissa livsmedel vilket har lett till en allvarlig brist på mat, inklusive mjölk till spädbarn. Bristen på sjukvårdsmaterial och personal blir också allt värre. En person berättade för Amnesty att det nu bara finns en läkare på den tillfälliga sjukvårdskliniken i Bab' Amr.

Fredagen den 24 februari hålls ett möte i Tunis  med "Syriens vänner", där representanter från ett stort antal stater deltar. Amnesty uppmanar de stater som deltar i mötet att sätta frågan om mänskliga rättigheter i centrum för förhandlingarna. Mötet bör allvarligt överväga ett FN-lett uppdrag att övervaka situationen i Syrien. Sedan Arabförbundet drog tillbaka sin övervakningsgrupp har våldet ökat markant. 

Eftersom situationen försämras dag för dag, ställer det ökade krav på grannländerna att underlätta för personer som flyr från Syrien. När de tagit sig över gränsen måste de ges skydd och inte tvingas tillbaka till landet. Amnesty har haft ett utredningsteam på plats i Jordanien och intervjuat personer som flytt. De berättar att de fått mycket begränsad medicinsk vård på jordanska sjukhus och från internationella hjälporganisationer, trots att många av dem haft allvarliga skador från skottskador, granatsplitter eller tortyr.

- Vi uppmanar Syriens grannar att bistå med boende och vård till de personer som tvingats lämna sina hem på grund av våldet, säger Ann Harrison. Vi riktar även en uppmaning till det internationella samfundet att, om så behövs, bistå med ekonomiskt och materiellt stöd. Enligt Amnesty bör inga personer som sökt skydd i andra länder tvingas återvända med tanke på den allvarligt försämrade situationen i Syrien och det osäkra läget som råder i landet.  

Amnesty har gång på gång uppmanat världssamfundet att hänskjuta situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen, vidare att upprätta ett effektivt vapenembargo och att frysa de utländska tillgångarna för president Bashar al- Assad och hans närmaste krets. 

FN:s undersökningskommission släppte en rapport den 22 februari och den bekräftar det som Amnesty rapporterat under lång tid; att det pågår utbredda och systematiska attacker mot civila och andra grova  brott mot mänskliga rättigheter och att detta utgör brott mot mänskligheten.