Skip to main content

​Syrien: Ny rapport från Amnesty visar på en fruktansvärd situation för de boende i östra Ghouta

Nyhet   •   Aug 12, 2015 01:10 CEST

De ständiga flyganfallen och granatattackerna från de syriska regeringsstyrkorna i östra Ghouta, visar tydligt på både det oerhörda lidande hos de civila som är fast i belägringen och hur de samtidigt står inför en upptrappad humanitär kris, det säger Amnesty International i en ny rapport som publiceras idag.

Rapporten, "Left to die under siege"; Warcrimes and human rights abuses in Eastern Ghouta, visar tydliga bevis på både krigsbrott och brott mot mänskligheten utförda av den syriska regeringen. Rapporten visar också på kampen för överlevnad hos de 163 000 människor som både befinner sig under belägring av regeringen i östra Ghouta och samtidigt utsätts för attacker och övergrepp utförda av andra väpnade grupper.

- I nära tre års tid har livet för de civila i östra Ghouta blivit krossat. De är fångade och omringade av stridande på alla sidor med inga möjligheter att fly från flyg- och granatattackerna utförda av regeringsstyrkorna. Deras lidande följs av minskade förråd av mat, rent vatten, mediciner och andra livsnödvändigheter vilket ytterligare har gjort livet mycket svårt för dem, det säger Said Boumedouha, tillförordnad chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Mellan januari och juni i år har syriska regeringsstyrkor utfört minst 60 flyganfall mot östra Ghouta, som dödat över 500 civila. Amnesty har utrett 13 av dessa attacker där minst 231 civila och endast tre stridande dödats. I tio av dessa attacker kunde inte något militärt mål identifieras i närheten vilket antyder att angreppen var direkta attacker mot civila eller i varje fall att de skedde urskiljningslöst. I  de övriga tre verkar attackerna ha skett mycket oproportionerligt eller på annat sätt urskiljningslöst.

Många offentliga platser som träffats har haft massor av civila på plats, bland dem finns till exempel en marknad full med besökare, en skola med studenter i närheten och ett område i närheten av en moské strax efter fredagsbönen. Ett exempel, av flera som rapporten tar upp, handlar om attacken den 25 januari utförd av den syriska flygvapnet mot en marknad i Hamouria där det just denna dag var ett bra pris på socker - över 40 civila dog under det anfallet.

- Genom att upprepade gånger urskiljningslöst och helt oproportionerligt bomba områden där många människor befinner sig i rörelse och genom att olagligt sätta befolkningen under belägring har syriska regeringsstyrkor begått krigsbrott och visat på en kallhamrad hjärtlöshet mot de civila i östra Ghouta, säger Said Boumedouha.


Regeringsstyrkor har hindrat FN-organoch andra hjälporganisationer från att komma in i området och röra sig fritt. Mellan den 21 oktober 2012 och den 31 januari 2015 har över 200 personer dött till följd av svält eller för att de inte fått den sjukvård eller de mediciner de behöver, enligt Syrian American Medical Society. En svart marknad för mat, med priser tio gånger så höga som i Damaskus, har också uppstått sedan regeringen regelbundet konfiskerar mat vid olika vägspärrar.

- Regeringsstyrkorna använder svält som ett krigsvapen, något som tydligt bryter mot internationell rätt. Att medvetet neka civila mat och livsnödvändigheter som medicin är en grym metod som syftar till en kollektiv bestraffning av den civila befolkningen, säger Said Boumedouha.

Rapporten visar att också att olika väpnade grupper, särskilt Army of Islam är skyldiga till sådant som urskiljningslösa granatattacker och bortföranden. Deras användande av oprecisa vapen i befolkade områden utgör sannolikt krigsbrott.

- De ansvariga för brotten mot internationell rätt som vi ser i Syrien får inte längre undgå att bli straffade. Men så länge som Ryssland blockerar FN:s säkerhetsråd från att ta upp situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen kommer rättvisa inte att skipas, säger Said Boumedouha.

Amnesty International kräver att säkerhetsrådet omedelbart sätter in riktade sanktioner mot alla parter i konflikten i Syrien, som är ansvariga för krigsbrott och brott mot mänskligheten, så väl som ett vapenembargo mot den syriska regeringen. Den syriska regeringen måste säkerställa att både den oberoende utredningskommissionen tillsatt av FN kan komma in i landet såväl som andra organisationer som övervakar mänskliga rättigheter, som Amnesty International.

Bifogade filer

PDF-dokument