Skip to main content

Syrien: Nya satellitbilder över Aleppo visar förödelse och övergrepp mot civilbefolkningen

Nyhet   •   Aug 07, 2013 15:01 CEST

Nya satellitbilder över Aleppo ger de senaste bevisen för hur den utdragna konflikten i Syrien skapar omfattande övergrepp mot civilbefolkningen som drabbas hårt av det upptrappade våldet, flykten från hemmen och den humanitära krisen. 


Den nya analysen, som är en av de mest detaljerade bildanalyserna över en aktiv konfliktzon hittills, visar alarmerande tendenser kring hur konflikten utkämpas: med total brist på respekt för internationell humanitär rätt, vilket orsakar utbredd förstörelse, död och massflykt. Analysen gjordes av Amerikanska vetenskapsfrämjandet (American Association for the Advancement of Science, AAAS) i samarbete med Amnestys program Vetenskap för Mänskliga rättigheter (Science for Human Rights, SHR).


Förödelsen som uppdagas på bilderna har bekräftats av Amnestys utredare Donatella Rovera, som kom tillbaka från en resa till Aleppo förra månaden. 


- Aleppo har blivit fullkomligt förstört, stadens invånare flyr från infernot i stora skaror, säger Donatella Rovera som har tillbringat långa perioder med att utreda människorättskränkningar på plats i Syrien.

 
För ett år sedan, den 6 augusti 2012, släppte Amnesty satellitbilder över Aleppo och omkringliggande områden som svar på en upptrappning av striderna och rapporter om en nära förestående offensiv. Organisationen varnade då för att civilbefolkningen var utsatt för en allvarligt fara och uppmanade alla parter att strikt hålla sig till den humanitära rätten. 


Genom att dokumentera den storskaliga förödelsen av Aleppos infrastruktur sedan den varningen utfärdades, lämnar den nya analysen från AAAS få frågetecken kring en betydande orsak till att halva stadens befolkning har flytt: en urskillningslös bombkampanj från regeringsstyrkorna, vilken också har reducerat hela områden till grus och lemlästat otaliga civila. 


Jämförande satellitbilder över områden som förstördes av tre anfall med ballistiska robotar som syriska regeringsstyrkor avfyrade mellan den 18 och 22 februari 2013 ger exempelvis alarmerande bevis för den mänskliga kostnaden för de upptrappade metoder som konfliktens parter använder sig av. Bara de här tre anfallen dödade över 160 personer och skadade hundratals. Dessutom förstördes mängder av hus, vilket lämnade hundratals hemlösa. 


Genom att analysera sju nya bilder under en niomånaders period (tidig september 2012 till sen maj 2013) representerar projektet den hittills mest vittomspännande analysen av fysisk skadegörelse i Syriens största stad. Förutom skadorna på infrastrukturen dokumenterar analysen också utbredda skador i Gamla stan i Aleppo, som finns med på UNESCO:s lista över världsarv. Enligt internationell humanitär rätt är parterna i en konflikt förpliktigade att respektera och bevara kulturella fastigheter. 


Regeringsstyrkorna har obarmhärtigt och urskillningslöst bombat oppositionskontrollerade områden i Syrien. De som har utsatts för attackerna är civilbefolkningen och det är också civilbefolkningen som samtidigt har utsatts för övergrepp från vissa beväpnade oppositionsstyrkor.  Satellitbilderna tyder på att förödelsen av staden är "allvarligt snedvriden" mot oppositionskontrollerade områden, enligt bedömningen från AAAS. 


- Faran som nämndes för ett år sedan angående de förödande konsekvenserna av att göra det som var Syriens folkrikaste stad till ett slagfält har blivit verklighet. Aleppo har förstörts fullständigt och många av stadens invånare har flytt bombningarna medan många andra har varit fångade i stan under beskjutning och belägring under förskräckliga humanitära förhållanden, säger Donatella Rovera. 


Rovera har korsat gränsen in till norra Syrien över tio gånger sedan april 2012 och avslöjat övergrepp och krigsbrott som utomrättsliga avrättningar, avrättningar efter summariska rättegångar, urskillningslösa bombanfall mot civila områden, användande av förbjudna vapen och dödande av ett stort antal barn. 


Christoph Koettl, krishanteringsansvarig på Amnesty USA, ledde satellitbildsprojektet 2012. Han menar de grova kränkningarna av folkrätten i Aleppo och på andra håll i Syrien är en direkt konsekvens av det internationella samfundets handlingsförlamning och dröjsmål med att effektivt fördöma brotten och hänskjuta situationen till internationella brottmålsdomstolen. 


Den utdragna konflikten spär på den regionala flyktingkrisen

I takt med att bombattackerna mot Aleppo har intensifierats har också antalet syrier som tvingats fly också ökat flerfaldigt. Över hela landet har nästan 6 miljoner syrier tvingats fly från sina hem och de flesta av dem, 4,25 miljoner, är internflyktingar i Syrien. Tiotusentals av internflyktingarna har tagit tillflykt i de provisoriska läger som har dykt upp nära den turkiska gränsen sedan tidigt på hösten 2012, då den turkiska regeringen stängde sina gränser för de syriska flyktingarna.


Många av internflyktingarna, särskilt de som befinner sig i oppositionskontrollerade områden, får lite eller inget internationellt stöd. Detta beror delvis på att de befinner sig i farliga och otillgängliga områden men också på restriktioner som den syriska regeringen har infört mot internationella hjälporganisationers rörelsefrihet. Olika FN-organ har uppmanat den syriska regeringen att ge dem tillgång till oppositionskontrollerade områden där internflyktingarna är i större nöd  och riskerar sina liv till en högre grad på grund av regeringsstyrkornas urskillningslösa bombningar. 


Stoppa den internationella handlingsförlamningen

I kombination med Amnestys egna utredningar på plats och filmer tagna av syriska medborgare bidrar satellitbilderna till en ökande mängd bevis för att potentiella krigsbrott begås under konflikten. Amnesty har upprepade gånger uppmanat FN:s säkerhetsråd till att hänskjuta situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, då detta skulle sända ett tydligt meddelande till parterna att den som begår eller ger order om krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten kommer att ställas till svars. 


Samstämmiga och effektiva påtryckningar måste användas mot de syriska myndigheterna för att ge FN-organ och andra hjälporganisationer obegränsade möjligheter att nå internflyktingar och andra hjälpbehövande i hela landet, inklusive möjlighet att ta sig över gränsen från relevanta områden i andra länder liksom över frontlinjerna inne i Syrien. Påtryckningar måste också utövas mot den väpnade syriska oppositionen för att de ska inte hindra hjälpoperationer i områden som står under deras kontroll. 


Samtidigt måste alla angränsande länder till Syrien hålla sina gränser öppna från de som flyr från landet, i enlighet med internationella förpliktelser. Det internationella samfundet, och i synnerhet EU:s medlemsstater, måste ta på sig att dela ansvaret för de syriska flyktingarna på ett konkret sätt. Detta bör exempelvis inkludera att gå med på att ta emot ett mycket större antal syriska flyktingar, liksom att bidra med brådskande finansiellt och tekniskt stöd till Syriens grannländer som har tagit emot den överväldigande majoriteten av de som har flytt våldet. 

Satellitbilder för nedladdning: http://bit.ly/AleppoDownload

Satellitbilder tillgängliga via Flickr: http://www.flickr.com/photos/48074201@N08/sets/72157634887609911/