Skip to main content

​Syrien: Regeringens skoningslösa attacker på al-Raqqa har lett till många civila dödsfall

Nyhet   •   Mar 17, 2015 10:31 CET

I en ny rapport från Amnesty läggs bevis fram för att syriska regeringsstyrkors luftangrepp på staden al-Raqqa i november 2014 har lett till många civila dödsfall. Vissa av attackerna kan utgöra krigsförbrytelser.

I rapporten Al-Raqqa under attack: Syrian air force strikes against civilians redovisas uppgifter om ett antal luftangrepp mellan den 11 och 29 november, under vilka 115 civila dödades. Av dem var 14 barn.

- Den syriska regeringen tycks helt likgiltig inför de massakrer som dessa attacker har lett till, och vägrar till och med att erkänna att civila har dödats. Upprepade attacker har utförts på civila områden, utan att några militära mål har identifierats, säger Philip Luther, chef för Amnesty Internationals avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

Enligt de syriska myndigheterna var attackerna menade att orsaka skador på den väpnade gruppen Islamiska staten (IS). IS intog al-Raqqa i juni 2014 och utsåg staden till huvudstad i det självutropade kalifatet, som består av IS-kontrollerade områden i både Irak och Syrien. Bevis som Amnesty har tagit del av visar emellertid att regeringsstyrkorna inte identifierat några militära mål i närheten av de områden där attackerna genomfördes.

Den 25 november utfördes de flesta av de dödliga attackerna i al-Raqqa. Regeringsstyrkor bombade då bland annat en moské, en livlig marknadsplats, affärer, en knutpunkt för transporter, en lagerlokal och ett bostadshus. Ett vittne beskrev eftermälet av attacken på marknadsplatsen:

- Det var en katastrof... Det är al-Raqqas huvudsakliga marknadsplats och den är vanligtvis full av människor. Jag såg kroppsdelar överallt. Jag bar 40 kroppar till bilar och ambulanser som tog dem till sjukhus... Jag såg minst 50 skadade människor.

I några få fall uppgav vittnen till attackerna att de hade sett IS-medlemmar i området. De menade dock att medlemmarna varit klädda i civilkläder och att det därför inte alls är uppenbart att de var måltavlor för attackerna. Vid attacken på moskén var några av de dödade förmodade IS-krigare, men de var där för att delta under fredagsbönen jämte de andra civila.

- IS-medlemmars blotta närvaro gör det inte legitimt för myndigheterna att bomba ett område utan att ta hänsyn till eventuella civila offer, säger Philip Luther.

Flera av regeringsstyrkornas attacker var oproportionerliga och urskillningslösa. Några av dem var förmodligen direkta attacker på offentliga platser och civila. De här attackerna måste utredas som krigsförbrytelser.

Syriens regering tycks upprepa ett välbekant mönster i landet, enligt vilket den civila befolkningen straffas för väpnade gruppers närvaro.

Al-Raqqas civilbefolkning lever i rädsla sedan IS intog staden. De har tvingats rätta sig efter och leva under IS extrema tolkning av sharia. De som anses bryta mot de av IS bestämda reglerna dödas eller straffas med amputationer eller spöstraff.

- Al-Raqqas befolkning lider under IS brutala styre. Det är aldrig motiverat att straffa en hel befolkning för att de bor i en stad som IS kontrollerar, säger Philip Luther.

- Regeringen kan inte fortsätta rättfärdiga sina brutala handlingar med att de riktar in sig på "terrorister". Den har upprepade gånger använt det som ursäkt att utföra urskillningslösa attacker som har resulterat i tusentals civila dödsoffer.

Efter fyra års konflikt är de förödande konsekvenserna för civilbefolkningen uppenbara. Alla sidor i konflikten har underlåtit att implementera en resolution som FN:s säkerhetsråd antog i februari 2014, i vilken säkerhetsrådet uppmanade alla sidor att upphöra med urskillningslösa attacker och attacker på civila, belägringar av befolkade områden, godtyckliga gripanden av civila och användandet av tortyr.

- Både regeringsstyrkorna och IS har begått hemska övergrepp mot civila i Syrien. Om säkerhetsrådet inte driver igenom sin resolution kommer de civilas lidande att öka, säger Philip Luther.

- Att hänvisa situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, skulle skicka en stark signal till alla stridande parter om att de som begår krigsbrott kommer att ställas inför rätta. Ett vapenembargo skulle kunna hindra det flöde av vapen som används för att begå dessa brott.


Bild: En man går förbi en moské som förstörts i ett luftangrepp i staden al-Raqqa

© REUTERS/Nour Fourat