Skip to main content

Tadzjikistan: Tortyr och korruption går hand i hand

Nyhet   •   Jul 12, 2012 02:01 CEST

 Polisen sa till mig " om vi dödar dig kommer vi att slänga din kropp i kanalen, ingen kommer någonsin att få veta något och vi blir aldrig straffade" 

Citat från en tortyröverlevare 2012

Tortyr, slag och annan misshandel är är rutin i fängelser och häkten runtom i Tadzjikistan och detta göder ett klimat av utbredd korruption och straffrihet, säger Amnesty i en rapport på torsdagen.

Enligt rapporten Shattered Lives: Torture and other ill-treatment by law enforcement officials in Tajikistan är risken för tortyr särskilt stor under den första tiden i häkte och avsaknaden  av eller bristfälliga utredningar leder till att ingen ställs till svars.

- Grova tortyrmetoder används: elchocker, skållhett vatten, kvävning, bränning med cigaretter, misshandel, våldtäkter eller hot om våldtäkter. Enda möjligheten att undkomma tortyren är att skriva på en "bekännelse" eller betala en muta, säger Rachel Bugler, Amnesty Internationals Tadzjikistanexpert.

Fångarna drabbas inte bara av fysiska skador; som spruckna trumhinnor, utslagna tänder, krossade käkar utan får också allvarliga psykiska men i form av post-traumatisk stress; depressioner, kroniska sömnproblem och mardrömmar. Den behandling de fått utstå drabbar inte bara dem utan påverkar också hela familjen under lång tid.

- Inte sällan leder tortyren till att fångar avlider i fängelse utan att någon riktig utredning görs och utan att någon ställs till svars.

Tortyr har helt nyligen förts in som ett brott i lagstiftningen i Tadzjikistan, därför finns ingen officiell statistik över hur utbrett detta problem är. Dessutom är många tortyroffer eller deras anhöriga alltför rädda att berätta om tortyren av risk för repressalier och hot från polisen.

Eftersom de flesta poliser i Tadzjikistan inofficiellt bedöms utifrån hur många brott de klarar upp lockas de ofta att använda tortyr för att tvinga fram erkännanden. Polisövergrepp och korruption går också hand i hand. En lokal journalist berättade för Amnesty "Tortyr är en inkomstkälla. Polisen griper, torterar och åtalar personer och sedan erbjuder de dem att bli fria mot betalning".

- Straffrihet för torterarna har länge varit det som råder i Tadzjikistan. Detta kommer att fortsätta om inga åtgärder vidtas. Det brådskar att inrätta en oberoende myndighet som kan ha insyn i säkerhetsstyrkornas agerande, säger Rachel Bugler.

Det krävs ett konkret åtgärdsprogram menar Amnesty. De personer som grips måste få veta vilka rättigheter de har, anhöriga ska informeras, ett juridiskt ombud ska utses, ett register ska upprättas över vilka personer som har tagits i förvar och var de hålls. Detta är steg som kan föra Tadzjikistan närmare ett fungerande rättssamhälle och kan också öka allmänhetens förtroende för sin poliskår.

Bifogade filer

PDF-dokument