Skip to main content

Thailand: Ingen minskning av förtrycket efter 100 dagars militärstyre

Nyhet   •   Sep 11, 2014 02:00 CEST

Hundratals godtyckliga frihetsberövanden, rapporter om tortyr och misshandel, svepande restriktioner gällande yttrande- och mötesfriheten samt bristfälliga rättegångar i militärdomstolar skapar ett klimat av rädsla i Thailand och det syns ingen ljusning säger Amnesty International i en ny rapport. 

Rapporten : Attitude adjustment - 100 days under Martial Law,  är den första omfattande utredningen av människorättssituationen i Thailand sedan militären införde undantagslagar den 20 maj 2014 och tog makten två dagar senare. 

- Tre månader efter militärkuppen framträder en bild av militärregeringens utbredda och långtgående brott mot mänskliga rättigheter, säger Richard Bennett, Amnesty Internationals Asienchef.

- De thailändska myndigheterna måste upphöra med sitt förtryck, respektera sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och tillåta en öppen och fri debatt. Detta är avgörande för landets framtid. 

I ett försök att kväsa oppositionen har militärregeringen låtit gripa hundratals människor, många av dem allierade med den förra regeringen. Även om de flesta släppts efter sju dagar, har de fängslats utan vara anklagade för något brott. De nekades kontakt med sina advokater, många hölls isolerade och fick inte kontakta sina anhöriga. De lever nu under hot om åtal efter att de tvingats skriva under en försäkran om att inte delta i någon politisk aktivitet, som var ett villkor för att de skulle friges. 

Enligt FN:s människorättskontor har 700 personer blivit beordrade att anmäla sig hos militären , de som inte har gjort det har antingen gripits, fått sina pass beslagtagna eller också har deras familjer hotats. 

Amnesty har även fått trovärdiga rapporter om att flera personer utsatts för tortyr, alltifrån misshandel till kvävning och skenavrättningar. Förekomsten av tortyr har länge varit ett problem i Thailand.
Kritsuda Khunasen, en politisk aktivist som greps den 27 maj berättade att hon blev svårt misshandlad vi flera tillfällen och att en plastpåse sattes över hennes huvud för att kväva henne under förhör. 

- Om jag inte svarade tillräckligt snabbt, inte sa något eller inte svarade direkt på frågan misshandlade de mig med knytnävarna; i mitt ansikte, min mage och på andra delar av kroppen...Det värsta var när de satte en plastpåse över huvudet och knöt ihop den hårt. Jag förlorade medvetandet och vaknade till liv först när de hällde vatten över mig. Då förstod jag vad dödsfruktan var för något, berättade Kritsuda Khunasen.

Militärregeringen har också infört svepande restriktioner när det gäller yttrandefriheten och rätten till fredliga sammankomster. Detta har haft en dämpande effekt på den offentliga debatten och lett till utbred självcensur. Hundratals webbplatser har stängts ned eller blockerats. En särskild censurgrupp har tillsatts för att bevaka media och människor har hotats med fängelse om de skriver inlägg som anses kritiska mot militären på nätet.

Ett förbud mot sammankomster med fler än fem personer infördes i samband med undantagslagarna. 
Ett exempellöst antal personer har anklagats för majestätsbrott, enligt lagen som förbjuder förolämpningar av kungafamiljen. Fyra personer har åtalats och dömts och ytterligare tio väntar på rättegång. 

- Ett av militärregeringens kännetecken är att slå ned på det allra minsta formerna av protester, som att bära en t-shirt med en text som skulle kunna tolkas förorda splittring eller att läsa vissa böcker eller äta smörgåsar offentligt i en symbolisk protest mot militärstyret, säger Richard Bennett. 

Begränsningarna av rätten till yttrande- och mötesfrihet har fått allvarliga konsekvenser för människorättsförsvarare och människorättsorganisationer i landet, bland annat Amnesty Internationals thailändska sektion. 

Människorättsgrupper har inte fått hålla fredliga manifestationer och rättsprocesserna mot journalister och människorättsaktivister som anklagats för förtal, redan innan kuppen, fortsätter.

Rättssäkerheten är också i gungning, 60 personer kommer att ställas inför rätta i militärdomstolar där domsluten inte kan överklagas.

Amnestys rapport innehåller även ett antal rekommendationer till de thailändska myndigheterna.

-Thailand har internationella förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter som inte kan ignoreras med hänvisning till "nationell säkerhet", de nuvarande inskränkningarna av yttrande-och mötesfriheten är alldeles för svepande, säger Richard Bennett. 

- Världssamfundet måste ta alla tillfällen, även det pågående mötet med FN:s människorättsråd, för att få Thailand att ändra kurs - respekt för mänskliga rättigheter är nödvändig för att få till stånd en nationell försoning. 

Bifogade filer

PDF-dokument