Skip to main content

Turkiet: Skamfullt användande av polisiärt övervåld i Istanbul

Nyhet   •   Jun 02, 2013 17:48 CEST

De turkiska myndigheterna måste omedelbart vidta åtgärder för att förhindra ytterligare dödsfall och skador. Demonstranter måste ges tillgång till sina grundläggande rättigheter, och alla medborgares säkerhet garanteras, säger Amnesty International. 

Amnesty International har hållit sitt kontor, som ligger nära Taksimområdet, öppet som en säker fristad för demonstranter som flytt polisvåld under natten. 20 läkare finns för närvarande på plats på kontoret och behandlar demonstranter. Andra organisationer från civilsamhället har vidtagit liknande åtgärder. 

“Övervåld från poliser är vanligt i Turkiet men de överdrivet hårdhänta svaren på de fredliga protesterna i Taksim har varit riktigt skamliga. Handlingarna har skapat upprörda känslor på gatorna i Istanbul, där många människor har skadats”, sa John Dalhuisen, chef för Amnesty International Europa. 

Observatörer från Amnesty International bevittnade användningen av vattenkanoner mot såväl fredliga demonstranter som de som kastade sten på polisen. 

Vittensmålen från demonstranter, advokater och medicinsk personal på platsen såväl som videobevis bekräftar detta som en utbredd taktik använd av polisen vid de demonstrationer som fortsätter över hela centrala Istanbul. 

Enligt rapporter har mer än tusen demonstranter skadats och minst två har dött.
Polisens olämpliga användande av tårgas har varit den mest förödande åtgärden mot demonstranters säkerhet och har orsakat ett okänt antal skador, inklusive allvarliga huvudskador när behållarna träffat demonstranterna. Hundratals tomma tårgasbehållare ligger kvar på marken i områden där demonstrationer äger rum. 

Vid ett antal tillfällen poliser sågs medvetet sikta på enskilda demonstranter med tårgasbehållare. Ett antal demonstranter tros ha förlorat sin syn som ett resultat av användningen av tårgas på nära håll.

Tårgas har också använts i trånga utrymmen där det är särskilt skadligt för de som drabbas. I vissa fall avfyrades tårgas direkt in i bostäder och företagslokaler som hade öppnat sina dörrar för flyende demonstranter. Rapporter uppger också att tårgas avfyrades nära ingången till akutsjukhuset vid Taksim, i närheten av platserna för många av protesterna. 

Amnesty International har fått rapporter om att vissa demonstranter som fängslades igår kväll hölls i upp till 12 timmar i varma och överfulla polisfordon utan tillgång till mat, vatten eller toalett. Amnesty har fått 49 klagomål från enskilda som åberopade misshandel av polis under tiden i förvar.
Amnesty International har också fått information om att skadade demonstranter i förvar och på gatorna har hindrats från tillgång till lämplig medicinsk vård.

Advokater har berättat för Amnesty att skadade demonstranter greps av polisen och fördes till polisstationer när de i själva verket var i behov av sjukhusvård. När de väl var satta i förvar hade de ingen möjlighet att få tillgång till lämplig vård.  

“Det är tydligt att polisens användning av våld inte drivs av ett behov av att reagera på våld från demonstranterna - endast en väldigt liten del av demonstanterna har agerat hotfullt eller våldsamt, utan av en önskan att förhindra och avskräcka från ytterligare protester av något slag”, sade Dalhuisen.  

Istanbul Medical Chamber har försökt upprätta tillfälliga medicinska faciliteter för att behandla skadade demonstranter på gatan men effekten av dessa har hindrats av polisens konstanta användning av tårgas i områden där demonstrationer äger rum. Amnesty International har också fått information om att polisens säkerhetsåtgärder har förhindrat många skadade demonstranter från att komma åt det närbelägna akutsjukhuset vid Taksim. 

Närliggande privata sjukhus har agerat på de akuta behoven av medicinsk behandling och har öppnat sina dörrar för skadade demonstanter. De har också ringt in alla tillgängliga läkare. 

Trots den växande krisen visar de  turkiska myndigheterna inte något tecken på att de kommer att ändra inställning eller vidta nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för demonstranterna och allmänheten i stort.

Amnesty International har skickat ut en uppmaning till sina aktivister över hela världen att agera gentemot Turkiet. Amnesty uppmanar Turkiets premiärminister, Recep Tayyip Erdogan att säkerställa att polisvåldet avslutas. Misshandel vid gripanden och i förvar måste upphöra, tillgång till sjukvård måste säkerställas. En oberoende och effektiv utredning av våldet måste genomföras och regeringen måste visa en vilja att inte ytterligare förvärra krisen. 

"De turkiska myndigheterna måste tillåta fredliga protester, snarast revidera polisens taktik och utreda - och ställa till svars - de ansvariga för de missförhållanden som vi ser," säger John Dalhuisen.