Skip to main content

Turkmenistan: Ett parlamentsval i skuggan av hårt förtryck

Nyhet   •   Dec 12, 2013 01:01 CET

De reformer som genomdrivits av de turkmeniska myndigheterna under senare år är inget annat än tomma ord och ett försök att blidka det internationella samfundet, säger Amnesty International inför det kommande parlamentsvalet den 15 december.

- Det totala förtrycket, att inte ens de mest grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras och rädslan som det turkmeniska samhället har genomsyrats av under flera år, gör ett sådant här val totalt meningslöst, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning. 

Under 2012 drev de turkmeniska myndigheterna igenom reformer som de hävdade skulle leda till bildandet av ett andra politiskt parti. Reformerna skulle också, i teorin, tillåta oberoende media.

- Det finns fortfarande inget verkligt oppositionsparti, ingen oberoende media och inte en enda oberoende människorättsorganisation som verkar fritt i landet.

Amnesty Internationals rapport, Turkmenistan: An "Era of Happiness" or more of the same repression?, ger en överblick av de människorättskränkningar som begås i det stängda och strängt kontrollerade landet - där både oberoende observatörer och information utifrån hindras från att ta sig innanför landets gränser. 

- Systematiska trakasserier av oliktänkande, ständiga rapporter om tortyr i fängelseförvar och nekande av rätten till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet fortsätter oupphörligt, säger John Dalhuisen. 

Källor i Turkmenistan berättar för Amnesty hur människor undviker att samtala med andra av rädsla för att säga någonting fel - alla förväntas rapportera minsta yttring av kritik mot regeringen till myndigheterna. Personer som uttrycker åsikter som skiljer sig från regeringens, behandlas som statens fiender.

Staten har nästan absolut kontroll över kommunikation och information och myndigheterna har enligt uppgifter investerat en förmögenhet i övervakning av internet- och telekommunikation. Fler än 37 000 personer - oliktänkande och medlemmar av religiösa grupper och deras familjer - har enligt uppgift svartlistats och hindras från att lämna landet.

Tortyr används ofta för att framtvinga "erkännanden". Metoderna som används inkluderar, enligt uppgifter till Amnesty; nålar instuckna under naglar, systematiska sexuella övergrepp, elchocker, kvävning, misshandel och svält. Inga anklagelser om tortyr har utretts. Fångar som avtjänar livstidsstraff kedjas fast under längre perioder och misshandlas regelbundet. Cellerna i ett högsäkerhetsfängelse i Turkmenistan byggdes med en maximal takhöjd på 1,5 meter, för att hindra fångarna från att kunna stå upprätt.

Lagen om politiska partier, som antogs 2012, innebär inte en verklig utmaning mot det styrande Demokratiska partiet - det nya Partiet för industriidkare och entreprenörer är att betrakta som regeringens allierade snarare än motståndare. Under 2012 hamnade Turkmenistan, tillsammans med Uzbekistan, på 161 plats av totalt 167 länder i The Economists demokratiindex.

- De människorättskränkningar som framkommer i rapporten är bara toppen av ett isberg, men de visar att Turkmenistan är långt ifrån den bild av en "era av kraft och lycka" under president Gurbandguly Berdymukhamedovs styre, som målas upp i statskontrollerad media. Det internationella samfundet måste sätta press på de turkmeniska myndigheterna att respektera medborgerliga och politiska fri- och rättigheter, säger John Dalhuisen. 

Bifogade filer

PDF-dokument